τεχνικός ελέγχου λειτουργίας μονάδος in μηλάκι

Δημοσίευση
Επικοινωνία
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
μηλάκι, αττική
Κλάδος
μηχανικοί, βιομηχανία & logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
9434
Επικοινωνία
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περιγραφή εργασίας

Είσαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,απόφοιτος ΤΕΙ και διαθέτεις εμπειρία σε τμήμα συντήρησης ή στην παραγωγή;

Εάν είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες και με προσήλωση στην επίτευξη στόχων, τότε, ίσως, η συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι για εσένα. 

Εργοστάσιο: Μηλάκι Τμήμα: Παραγωγής

Θέση: Τεχνικός Ελέγχου Λειτουργίας Μονάδος - Εργασία σε βάρδια

Αναφέρεται σε: Προϊστάμενο Βάρδιας

 • Προωθεί την Υγεία & Ασφάλεια ως αξία. Εφαρμόζει την πολιτική και τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας.
 • Εκτελεί τις δραστηριότητες πεδίου στην βάρδια για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία της μονάδας.
 • Εκτελεί επιθεώρηση 1ου επιπέδου στον εξοπλισμό.
 • Εκτελεί βασικές επεμβάσεις συντήρησης.
 • Συμμετέχει σε γενικές επισκευές των μονάδων, αναλαμβάνοντας εργασίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα

παροχές

 • Εκπαίδευση
 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικός μισθός

προσόντα

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)
 • 1-3 έτη βιομηχανική εμπειρία σε τμήμα συντήρησης ή στην παραγωγή στο πεδίο
 • Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office, και εξοικείωση με άλλα
 • προγράμματα)
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες
 • Γνώσεις σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας
 • Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας
 • Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας

πληροφορίες

Vasiliki Mavrokefalou
+30 2106770523

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. ​ All applications are considered strictly confidential.