τεχνικός αμμωνίας - thessaloniki

Δημοσίευση
Επικοινωνία
georgia christodoulou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
thessaloniki, κεντρική μακεδονία
Κλάδος
μηχανικοί βιομηχανία logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
24183
Επικοινωνία
georgia christodoulou, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

Έχεις εμπειρία ως Τεχνικός Αμμωνίας σε βιομηχανικό περιβάλλον και σκέφτεσαι να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα;

Θα ήθελες να εργάζεσαι στο οργανωμένο περιβάλλον μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης βιομηχανίας και να είσαι μέλος ενός δυναμικού τεχνικού τμήματος;

Εάν ναι, τότε περιμένουμε άμεσα την αίτησή σου!

παροχές

Στον/ην κατάλληλο/η υποψήφιο/α για τη θέση του Τεχνικού Αμμωνίας, η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Περιθώρια εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση

αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του/της Τεχνικού Αμμωνίας περιλαμβάνουν:

 • Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των ψυκτικών εγκαταστάσεων αμμωνίας και φρέον
 • Προληπτική και κατασταλτική συντήρηση (αποκατάσταση βλαβών) όλων των ψυκτικών εγκαταστάσεων 
 • Κατεύθυνση των βοηθών ψυκτικών στην διεκπεραίωση των εργασιών προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης.
 • Διασφάλιση ότι οι εργασίες συντήρησης/επισκευής γίνονται σε απόλυτη συμφωνία με τα πρότυπα και τους κανονισμούς για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία για τον ίδιο αλλά και για το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης.
 • Συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή για την εκπόνηση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης.
 • Διασφάλιση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος των εργασιών προληπτικής συντήρησης
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση του προσωπικού του οποίου προΐσταται

προσόντα

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α για τη θέση του/της Τεχνικού Αμμωνίας θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στο τεχνικό τμήμα βιομηχανίας ως Τεχνικός Αμμωνίας 
 • Άριστη γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office), επιθυμητή γνώση SAP
 • Δεξιότητες οργάνωσης, διαχείρισης προτεραιοτήτων και λήψης πρωτοβουλιών
 • Δυνατότητα λήψης ακριβών μετρήσεων, οργανωτικότητα και συνέπεια
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα

πληροφορίες

Αν το προφίλ σου ταιριάζει στις απαιτήσεις της θέσης του Τεχνικού Αμμωνίας, κάνε την αίτησή σου τώρα και στείλε το βιογραφικό σου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θέση του Τεχνικού Αμμωνίας μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 09:00-17:00 στο 2310414731 και να ζητήσεις τη Γεωργία Χριστοδούλου . #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.