στέλεχος τμήματος μισθοδοσίας in θεσσαλονίκη

Δημοσίευση
Επικοινωνία
aliki tsakmaka, randstad hellas
Τύπος εργασίας
εποχική
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
θεσσαλονίκη, κεντρική μακεδονία
Κλάδος
ανθρώπινο δυναμικό
Τύπος εργασίας
εποχική
Κωδικός θέσης εργασίας:
9474
Επικοινωνία
aliki tsakmaka, randstad hellas
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περιγραφή εργασίας

Μοναδική ευκαιρία απασχόλησης ως Στέλεχος Τμήματος Μισθοδοσίας στα πλαίσια μεγάλης βιομηχανικής εταιρίας.

Αναλάβετε άμεσα καθήκοντα διαχείρισης μισθοδοσίας και προσωπικού & ενταχθείτε στο άριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας της ομάδας ανθρώπινου δυναμικού εταιρίας-πελάτη μας, κάνοντας την αίτηση σας. Η θέση αφορά σύμβαση ορισμένου χρόνου. • Διαχείριση μισθοδοσίας 
 • Διαχείριση στατιστικών μισθοδοσίας
 • Διαχείριση προϋπολογισμού μισθοδοσίας
 • Εξυπηρέτηση προσωπικού
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς (ΟΑΕΔ, ΙΚΑ κλπ)
 • Διαχείριση προγραμμάτων παροχών προσωπικού εταιρίας
 • Συμμετοχή στην εφαρμογή διαδικασιών Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού


παροχές

 • Ανταγωνιστικό μισθό
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας


προσόντα

 • ΤΕΙ Λογιστικής / Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 ετών
 • Εμπειρία σε  εργατικά – ασφαλιστικά 
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Advanced)
 • Άριστη γνώση MS Office και ειδικότερα excel 
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων μισθοδοσίας 
 • Εντιμότητα, οργανωτικότητα, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικότητα, εχεμύθεια, άριστη διαχείριση χρόνου


πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 2310414731 και να επικοινωνείτε με την Αλίκη Τσακμάκα.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.