προϊστάμενος λογιστηρίου in πειραιάς

Δημοσίευση
Επικοινωνία
eva stamou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
πειραιάς, αττική
Κλάδος
οικονομικά & λογιστική
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
11178
Επικοινωνία
eva stamou, randstad hellas
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περιγραφή εργασίας

Διαθέτεις εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση λογιστηρίου; Έχεις εργαστεί ως προϊστάμενος λογιστηρίου σε εμπορικές ή ναυτιλιακές εταιρίες; Μεγάλο λογιστικό γραφείο στον Πειραιά αναζητά προϊστάμενο λογιστηρίου προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα του.

παροχές

Η εταιρία παρέχει τα ακόλουθα στον λογιστή:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητές σου ως προϊστάμενος λογιστηρίου θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Επίβλεψη των λογιστικών εργασιών εταιριών
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις σε φορολογικά θέματα
 • Παροχή φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πελάτες.
 • Υπολογισμός φορολογικής υποχρέωσης.
 • Διασφάλιση ότι η κανονιστική συμμόρφωση ολοκληρώνεται γρήγορα και αποτελεσματικά.
 • Υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των σχετικών εγγράφων τηρώντας τις προκαθορισμένες προθεσμίες.

προσόντα

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση του προϊσταμένου λογιστηρίου, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πολύ καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος Νομικών & Φυσικών προσώπων, ΦΠΑ κλπ, ΕΛΠ και ΔΛΠ.
 • Εμπειρία σε μηχανογραφημένο περιβάλλον λογιστηρίου τουλάχιστον 8 ετών.
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Softone, Κεφάλαιο, Data Communication.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Microsoft Office και γενικότερα καλός χειρισμός Η/Υ.
 • Εμπειρία σε εταιρείες του ναυτιλιακού τομέα Ν.959/79 και Ν.89/67 θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Επιχειρησιακή αντίληψη.
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη.
 • Ομαδικό πνεύμα, ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και διοίκη

πληροφορίες

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες για τη θέση του προϊσταμένου λογιστηρίου. Εύα Στάμου

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.