προϊστάμενος ηλεκτρολογικής - ηλεκτρονικής συντήρησης in οινοφυτα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
οινοφυτα, στερεά ελλάδα
Κλάδος
μηχανικοί, βιομηχανία & logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
10670
Επικοινωνία
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περιγραφή εργασίας

Είσαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και διαθέτεις μεγάλη εμπειρία ως Υπεύθυνος Ηλεκτρολογικής – Ηλεκτρονικής Συντήρησης σε οργανωμένο βιομηχανικό περιβάλλον;

Εάν είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες και με προσήλωση στην επίτευξη στόχων, τότε, ίσως, η συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι για εσένα. 

Για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες διάβασε τη συνέχεια!


παροχές

Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα στον Προϊστάμενο Ηλεκτρολογικής – Ηλεκτρονικής Συντήρησης:

 • Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση
 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία εργασίας σε μια από τις καλύτερες βιομηχανίες του κλάδου

αρμοδιότητες

Βασική Αποστολή Θέσης:

Εξασφαλίζει την αδιάκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού του τομέα ευθύνης του σε ότι αφορά το ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό τμήμα του, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων ή ποιοτικών προβλημάτων παραγωγής και την αύξηση της αποδοτικότητας.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Ηλεκτρολογικής – Ηλεκτρονικής Συντήρησης περιλαμβάνουν:

 • Είναι υπεύθυνος για την δημιουργία και εφαρμογή του προγράμματος προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του τομέα ευθύνης του (βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή, εντοπισμένων προβλημάτων κλπ).
 • Έχει την συνολική ευθύνη για την άμεση αποκατάσταση έκτακτων ηλεκτρολογικών/ηλεκτρονικών βλαβών στα μηχανήματα του τομέα ευθύνης του και τον περιορισμό του χρόνου μη λειτουργίας της παραγωγής.
 • Μεριμνά για την τροποποίηση των αποθεμάτων ανταλλακτικών (stock) σε κάθε περίπτωση αλλαγής μηχανήματος ή επιλογής αντικατάστασης συγκεκριμένου τύπου ανταλλακτικού ή όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω αυξημένης ζήτησης-χρήσης σε περισσότερα σημεία.
 • Συντάσσει τις προδιαγραφές των αναγκαίων υλικών συντήρησης (βάσει τεχνικών χαρακτηριστικών, κόστους κλπ), τα οποία και ελέγχει οπτικά κατά την παραλαβή τους ως προς την ποιότητα.
 • Έρχεται σε επαφή με προμηθευτές κατά την παραγγελία νέων υλικών προκειμένου να διευκρινιστούν θέματα που αφορούν σε προδιαγραφές και ποιότητα υλικών.
 • Έχει καθημερινή συνεργασία με τον προϊστάμενο παραγωγής και τον προϊστάμενο μηχανολογικής συντήρησης για τον έγκαιρο εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων.
 • Συντάσσει προτάσεις για τεχνικές βελτιώσεις και συμμετέχει παρέχοντας συμβουλές σε όλες τις φάσεις υλοποίησής τους από την σχεδίαση μέχρι την τελική εγκατάσταση.
 • Παρακολουθεί και αναλύει την λειτουργία των συστημάτων αυτοματισμού και πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας ενός μηχανήματος, είτε λόγω βλαβών είτε λόγω αλλαγών στις απαιτήσεις της παραγωγής.
 • Μεριμνά για την συμβατότητα του λογισμικού μεταξύ νέων και παλαιών μηχανημάτων και πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες αλλαγές στο λογισμικό (software), την βελτίωση της αποδοτικότητας και της λειτουργίας του κάθε μηχανήματος.
 • Κατανέμει στους υφισταμένους του τις διάφορες εργασίες συντήρησης (κυρίως ηλεκτρολογικής), παρέχει τεχνικές κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο διεκπεραίωσής τους και ελέγχει την ορθή εκτέλεσή τους.
 • Μεριμνά για την τήρηση των κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής από όλους τους υφισταμένους του.
 • Ενημερώνεται συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εφαρμογές αυτών στην παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας προκειμένου να εισηγείται αλλαγές και βελτιώσεις που θα επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά στη δυναμικότητα και την αποδοτικότητα της παραγωγής.
 • Παρακινεί, καθοδηγεί, αναπτύσσει περαιτέρω και εξασφαλίζει την επαρκή κατάρτιση της ομάδας του προκειμένου να επιτύχει τους προκαθορισμένους του στόχους.

προσόντα

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Προϊσταμένου Ηλεκτρολογικής – Ηλεκτρονικής Συντήρησης, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής ή Τεχνολογικής Σχολής
 • Εργασιακή εμπειρία για διάστημα τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
 • Γνώση αυτοματισμών (ιδιαίτερα σε ότι αφορά βιομηχανικό περιβάλλον)
 • Γνώση της λειτουργίας του εργοστασίου και του εξοπλισμού
 • Γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις πληροφορικών συστημάτων

πληροφορίες

Είμαι η Βασιλική Μαυροκέφαλου και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.