προιστάμενος παραγωγής θερμοκηπίου - βοιωτία

Δημοσίευση
Επικοινωνία
elena vlachou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
βοιωτία, θεσσαλία
Κλάδος
μηχανικοί βιομηχανία logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
26360
Επικοινωνία
elena vlachou, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

Έχετε εργαστεί σε μονάδα παραγωγής θερμοκηπίου; Έχετε γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της γεωπονίας; Έαν διαθέτετε ηγετικές ικανότητες σε ζητήματα όπως ο συντονισμός, ο προγραμματισμός και η εκπαίδευση ομάδων και θέλετε να ενταχθείτε σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας, τότε η θέση του Προϊσταμένου Παραγωγής Θερμοκηπίου είναι η κατάλληλη για σας.


παροχές

Η εταιρεία παρέχει για τη θέση του Προϊσταμένου Παραγωγής Θερμοκηπίου τα εξής:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

αρμοδιότητες

Τα βασικά σας καθήκοντα ως Προϊστάμενος Παραγωγής Θερμοκηπίου είναι τα ακόλουθα:

 • Οργάνωση ροής εργασιών θερμοκηπίου βάσει χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού κόστους
 • Σχεδιασμός και επίβλεψη καλλιεργητικών προγραμμάτων 
 • Συντονισμός εκπαιδεύσεων και διοίκηση του προσωπικού
 • Καθιέρωση προγραμματισμένων διαδικασιών με τις απαιτήσεις κάθε καλλιέργειας
 • Συνεργασία με επιμέρους τμήματα για την ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία του θερμοκηπίου
 • Εφαρμογή και τήρηση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
 • Αύξηση παραγωγής με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών 
 • Οικονομοτεχνικό ετήσιο report
 • Διασφάλιση ορθής γεωργικής πρακτικής και ποιότητας
 • Επιθυμητή γνώση συνταγών θρέψης και λίπανσης καλλιέργειας

προσόντα

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις ανάγκες της θέσης του Προϊσταμένου Παραγωγής Θερμοκηπίου, χρειάζεται να διαθέτετε:

 • Εμπειρία στην θερμοκηπιακή παραγωγή
 • Επιθυμητός Τίτλος Σπουδών συναφούς αντικειμένου
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε θέση ευθύνης
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Ομαδικότητα, συμμετοχή, συμβολή και δέσμευση στους στόχους της επιχείρησης
 • Συνέπεια, επαγγελματισμό, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

πληροφορίες

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Προϊσταμένου Παραγωγής Θερμοκηπίου είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 216 6001327 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.