μηχανικός συντήρησης - thessaloniki

Δημοσίευση
Επικοινωνία
christina sterkesi, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
thessaloniki, κεντρική μακεδονία
Κλάδος
μηχανικοί βιομηχανία logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
22007
Επικοινωνία
christina sterkesi, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

Έχεις εμπειρία ως Μηχανικός Συντήρησης σε βιομηχανικό περιβάλλον και σκέφτεσαι να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα;

Θα ήθελες να εργάζεσαι στο οργανωμένο περιβάλλον μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης βιομηχανίας και να είσαι μέλος ενός δυναμικού τεχνικού τμήματος;

Εάν ναι, τότε περιμένουμε άμεσα την αίτησή σου!

παροχές

Στον κατάλληλο υποψήφιο για την θέση του Μηχανικού Συντήρησης, η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Περιθώρια εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση

αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Μηχανικού Συντήρησης περιλαμβάνουν:

 • Επίβλεψη και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του εξοπλισμού
 • Διεξαγωγή τακτικών προληπτικών και επεμβατικών συντηρήσεων και πρόταση λύσεων με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού
 • Διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τους εταιρικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία
 • Υλοποίηση διορθωτικών αλλαγών σύμφωνα με όλες τις πολιτικές της εταιρείας
 • Αποκατάσταση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των μηχανών (βλάβες, ρυθμίσεις κλπ)
 • Παρακολούθηση της αποθήκης ανταλλακτικών

προσόντα

Ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση του Μηχανικού Συντήρησης θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εμπειρία 2-5 ετών στο τεχνικό τμήμα βιομηχανίας ως μηχανικός συντήρησης
 • Άριστη γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office), επιθυμητή γνώση SAP
 • Δεξιότητες οργάνωσης, διαχείρισης προτεραιοτήτων και λήψης πρωτοβουλιών
 • Δυνατότητα λήψης ακριβών μετρήσεων, οργανωτικότητα και συνέπεια
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα

πληροφορίες

Σε περίπτωση που πιστεύεις ότι η παραπάνω θέση του Μηχανικού Συντήρησης σου ταιριάζει, τότε περιμένουμε την αίτησή σου! Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να καλέσεις στο 2310414731 και να ζητήσεις τη Χριστίνα Στερκέση. #jobsengineering


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.