εργοδηγός συντήρησης εργοστασίου - οινόφυτα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
οινόφυτα, στερεά ελλάδα
Κλάδος
μηχανικοί βιομηχανία logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
21410
Επικοινωνία
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

Είσαι μηχανικός και διαθέτεις εμπειρία ως εργοδηγός συντήρησης σε οργανωμένη βιομηχανία; Θέλεις να εργασθείς σε μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον τομέα των χημικών και απορρυπαντικών προϊόντων ;

Αν ναι, τότε μην χάνεις την ευκαιρία και κάνε αίτηση σου τώρα!


παροχές

Η εταιρεία παρέχει στον Εργοδηγό Συντήρησης Εργοστασίου :

 • Πάρα πολύ καλό πακέτο αποδοχών
 • Σταθερό, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση 
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον


αρμοδιότητες

Ως Εργοδηγός Συντήρησης Εργοστασίου οι κύριες αρμοδιότητες σου θα είναι:

 • Υλοποίηση/σχεδιασμός προγραμμάτων ρουτίνας, διορθωτικής και προληπτικής ηλεκτρομηχανολογικής συντήρησης του εξοπλισμού του εργοστασίου με σκοπό τη μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης των εσωτερικών πελατών και κυρίως της παραγωγής με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαθεσιμότητα του εξοπλισμού
 • Ανάθεση και επίβλεψη των καθημερινών εργασιών της ομάδας συντήρησης, παρέχοντας καθοδήγηση και επίλυση είτε τεχνικών είτε διαδικαστικών ζητημάτων, όπου απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εργασία ολοκληρώνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό
 • Παρακολούθηση όπου απαιτείται των εργασιών ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής συντήρησης, όπως εργασίες επισκευής αντλιών, αναδευτήρων, βανών, πνευματικών εμβόλων και κινητήρων, κινητήρων ντίζελ, αεροσυμπιεστών, ψυκτικών μηχανημάτων, οργάνων μέτρησης, κλπ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, τα καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας, τις σχετικές διατάξεις και σχέδια εντός πλαισίων ασφαλείας
 • Παροχή προτάσεων στο Διευθυντή Συντήρησης για την αντικατάσταση ή βελτιστοποίηση εξοπλισμού / μηχανημάτων στην Παραγωγή ή και στις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, με βάσει τον κύκλο ζωής τους και τη χρήση τους όπως παρακολουθείται στο πρόγραμμα συντήρησης για να διασφαλιστεί η ενεργητική συντήρηση, η σωστή διαχείριση ανταλλακτικών και τεχνικού προσωπικού καθώς και η ορθή οικονομική διαχείριση του προϋπολογισμού συντήρησης. 
 • Συνεργασία με την Τεχνική Διεύθυνση και τον διαχειριστή της τεχνικής αποθήκης ώστε να διασφαλίζεται πάντα η ορθή παροχή ανταλλακτικών και εξοπλισμού σε χρόνο κατάλληλο για την υλοποίηση του πλάνου προληπτικής συντήρησης και εκτέλεσης επισκευαστικών ενεργειών.

προσόντα

Για να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις του Εργοδηγού Συντήρησης Εργοστασίου χρειάζεται να έχεις τα παρακάτω:

 • Κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου (Τ.Ε.Ι) ή εργοδηγού
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της βιομηχανίας τουλάχιστον 3 χρόνια
 • Εμπειρία σε πνευματικά συστήματα χαμηλής πίεσης (Μηχανολόγοι)
 • Εμπειρία σε εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα, συμπεριλαμβανομένων συμπιεστών αέρα, φυσητήρων κλπ (Μηχανολόγοι)
 • Εμπειρία σε εξοπλισμό αντλιών, αναδευτήρων, βανών κλπ (Μηχανολόγοι)
 • Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας (Ηλεκτρολόγοι)
 • Εμπειρία σε εφαρμογές με βιομηχανικά αναλογικά και ψηφιακά σήματα (Ηλεκτρολόγοι)
 • Καλές δεξιότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας - τόσο γραπτή όσο και προφορική
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Εξαιρετικές οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες
 • Προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητες διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπό πίεση


πληροφορίες

Πιστεύεις ότι η συγκεκριμένη θέση του Εργοδηγού Συντήρησης Εργοστασίου είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής του καριέρας;

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσεις Βάσια Μαυροκέφαλου.  #jobsengineering


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.