επόπτης ή επόπτρια καθαριότητας και υγιεινής in αθήνα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
vasilis perivolas, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
αθήνα, αττική
Κλάδος
άλλο
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
11323
Επικοινωνία
vasilis perivolas, randstad hellas
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περιγραφή εργασίας

Σου φαίνεται αρκετά ελκυστική μια θέση ως Επόπτης/τρια Καθαρισμού και Υγιεινής; Είσαι εργατικός, επικοινωνιακός και με προσήλωση στην επίτευξη στόχων; Έχεις την  ικανότητα να διαχειριστείς ομάδες και ταυτόχρονα να συνεργαστείς με υψηλόβαθμα στελέχη; Εάν διαθέτεις όλα τα παραπάνω κάνε online αίτηση τώρα για τη θέση Επόπτης/τρια Καθαρισμού και Υγιεινής σε ένα από τα μεγαλύτερα Τραπεζικά Ιδρύματα στην Ελλάδα.   

παροχές

Η εταιρεία παρέχει στον/ην  Επόπτη/τρια Καθαρισμού και Υγιεινής:

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές Εξέλιξης
 • Συνεχής Εκπαίδευση

αρμοδιότητες

Ως Επόπτης/τρια Καθαρισμού και Υγιεινής, τα βασικά σου καθήκοντα θα είναι:

 • Επίσκεψη σε χώρους της Τραπέζης για τον έλεγχο καθαριότητας και υγιεινής
 • Ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο
 • Προτείνουν – υποδεικνύουν στα συνεργεία ενέργειες για την αντιμετώπιση αποκλίσεων από το πρόγραμμα καθαρισμού
 • Παρακολούθηση των υποδείξεων με σκοπό την εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους
 • Ενημέρωση του Τμήματος Επιμελητείας της Τραπέζης για τα ως άνω θέματα
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση των συνεργείων καθαρισμού

προσόντα

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του/ης Επόπτη/τριας Καθαρισμού και Υγιεινής, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Απολυτήριο Λυκείου (τουλάχιστον). Οποιαδήποτε περαιτέρω γνώση θα εκτιμηθεί ανάλογα
 • Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε επίπεδο χειρισμού excel και word
 • Βασική γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Lower)
 • Εργατικότητα, επικοινωνία, προθυμία, φιλομάθεια, έμπιστος/η, προσήλωση στην επίτευξη των στόχων, ικανότητα συνεργασίας με ανώτερα στελέχη της Τραπέζης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

πληροφορίες

Βασίλης Περιβόλας

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.