διευθυντής μονάδας in κρήτη

Δημοσίευση
Επικοινωνία
maria stavraki, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
κρήτη
Κλάδος
μηχανικοί, βιομηχανία & logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
13237
Επικοινωνία
maria stavraki, randstad hellas
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περιγραφή εργασίας

Είσαι Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός με πολυετή εμπειρία στην επίβλεψη και την διοίκηση ως Διευθυντής Μονάδας; Διαθέτεις εμπειρία στην καθοδήγηση ομάδας και έχεις την ικανότητα  να επιβλέπεις την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας διασφαλίζοντας την ασφάλεια και συμβάλλοντας στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των πελατών; Αν πιστεύεις ότι η επαγγελματική σου εμπειρία ανταποκρίνεται στις παρακάτω αρμοδιότητες του Διευθυντή Μονάδας στην Κρήτη, τότε κάνε την αίτησή σου σήμερα!

παροχές

Η εταιρεία για την θέση του Διευθυντή Μονάδας προσφέρει:

 • δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης σε αναγνωρισμένη εταιρεία
 • μια ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική επαγγελματική πρόταση συνεργασίας

αρμοδιότητες

Ως Διευθυντής Μονάδας οι κύριες αρμοδιότητές σου είναι να:

 • Συντονίζεις τις εργασίες και να μεριμνείς για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης, τηρώντας τα απαιτούμενα της νομοθεσίας
 • Ελέγχεις όλες τις δραστηριότητες της εγκατάστασης εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση εξοπλισμού και τον έλεγχο κόστους
 • Διευθύνεις τις τεχνικές δραστηριότητες της μονάδας, τις προμήθειες εξοπλισμού, υλικών και υπηρεσιών της μονάδας
 • Επιμελείσαι των θεμάτων ασφάλειας και περιβαλλοντολογικής ευθύνης της μονάδας
 • Κατανείμεις τον όγκο των υποχρεώσεων και να προσδιορίζεις τις προτεραιότητες για την καλύτερη διεκπεραίωσή τους
 • Προβαίνεις στη λήψη προσφορών και σε παραγγελίες αναλωσίμων που αφορούν την συντήρηση της μονάδας
 • Προλαμβάνεις νέους κινδύνους βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης που αφορούν στην μονάδα
 • Έχεις την ευθύνη για ελέγχους που διεξάγονται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες
 • Εξετάζεις τα αποθέματα της μονάδας και να προβαίνεις στον καθημερινό προγραμματισμό αγοράς εμπορευμάτων σε συνεννόηση με την διοίκηση
 • Μεριμνείς για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλή μεταφορά φορτίων θεσπίζοντας και επιβλέποντας την τήρηση κανόνων ασφαλείας
 • Τηρείς και να επιβλέπεις τις απαραίτητες διαδικασίες των εμπορευμάτων στην μονάδα λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και ελέγχου
 • Αναλαμβάνεις τη συνεχή ανάπτυξη και εκπαίδευση των ανθρώπων της μονάδας και να αξιολογείς το προσωπικό

προσόντα

Για την θέση του Διευθυντή Μονάδας θα πρέπει να διαθέτεις:

 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης σε μονάδα εργοστασίου ή ενεργειακών εγκαταστάσεων ή εφοδιαστικών σταθμών 
 • Απόφοιτος ΑΕΙ  Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός
 • Μεταπτυχιακές σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων θα εκτιμηθούν
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Άριστες επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές και διοικητικές δυνατότητες
 • Ικανότητα καθοδήγησης και συντονισμού του προσωπικού της μονάδας
 • Άρτιες οργανωτικές και συντονιστικές δεξιότητες
 • Απαραίτητα δυνατότητα εργασίας στην Κρήτη

πληροφορίες

Αν πιστεύεις ότι διαθέτεις όλα τα παραπάνω για την θέση του Διευθυντή Μονάδας στην Κρήτη τότε κάνε την αίτησή σου τώρα!

Για πληροφορίες τηλεφωνήσετε στο +30 2106770523 και μπορείτε να ζητήσετε τη Μαρία Σταυράκη.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.