διευθυντής μηχανολογικής συντήρησης in κεντρική ελλάδα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
κεντρική ελλάδα, αττική
Κλάδος
μηχανικοί, βιομηχανία & logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
9198
Επικοινωνία
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περιγραφή εργασίας

Είσαι Μηχανολόγος Μηχανικός,απόφοιτος του Πολυτεχνείου και διαθέτεις μεγάλη εμπειρία ως Υπεύθυνος Μηχανολογικής Συντήρησης;

Εάν είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες και με προσήλωση στην επίτευξη στόχων, τότε, ίσως, η συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι για εσένα. 

Για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες διάβασε τη συνέχεια!

 • Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργιά και την συνεχή εξέλιξη του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας
 • Οργάνωση και υλοποίηση της προληπτικής/ προβλεπτικής συντήρησης του εξοπλισμού
 • Επίσκεψη σε γραμμές παραγωγής / προμηθευτές εξωτερικού για έρευνα, ενημέρωση και μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Παρακολούθηση όλων των  σταδίων παραγωγής και της  τήρησης των καθορισμένων προδιαγραφών  του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Επίβλεψη και καθοδήγηση του Τμήματος Συντήρησης  με σκοπό την επίτευξη διαρκούς βελτίωσης και εξέλιξης συστημάτων συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού
 •  Διασφάλιση της αποκατάστασης βλαβών των μηχανών παράγωγης εντός χρονοδιαγράμματος
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και υλοποίηση πλάνου εξοικονόμησης πόρων του εργοστασίου εστιάζοντας στην απόδοση των Lean 6S πρωτοβουλιών
 • Σχεδιασμό, αποτίμηση  και υλοποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού της συντήρησης
 • Εκπαίδευση ομάδας και αξιολόγηση της απόδοσης της σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Παρακολούθηση των παραγγελιών τεχνικού εξοπλισμού  και  χρήσης των ανταλλακτικών
 • Τήρηση των κανόνων Ασφάλειας και Υγιεινής στην εργασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

παροχές

 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Πολύ καλό πακέτο αποδοχών 

προσόντα

 • Κάτοχος Διπλώματος ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 5 έτη σχετική εργασιακή εμπειρία σε οργανωμένη βιομηχανία
 • Βαθιά γνώση μηχανολογικού εξοπλισμού και εμπειρία στην εξέλιξη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 • Εξαιρετικά αναπτυγμένες δεξιότητες Project Management και διοίκησης ομάδας με προσοχή στη λεπτομέρεια και δέσμευση στο αποτέλεσμα
 • Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ακεραιότητα
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και υψηλή εμπιστοσύνη στην εκπόνηση επαγγελματικών σχεδίων
 • Δυνατότητα ταχύτατης αντίληψης των επιχειρησιακών απαιτήσεων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Πνεύμα συνεργασίας ,ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

πληροφορίες

Vasiliki Mavrokefalou

+30 2106770523 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.