διευθυντής λογιστηρίου - αθήνα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
eva stamou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
αθήνα, αττική
Κλάδος
οικονομικά & λογιστική
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
17602
Επικοινωνία
eva stamou, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

Θα ήθελες να εργαστείς ως Διευθυντής Λογιστηρίου; Διαθέτεις αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία; Ο Διευθυντής Λογιστηρίου που αναζητούμε για λογαριασμό γνωστης εταιρείας που δραστηριοποιείται στο βιομηχανικό κλάδο θα εξασφαλίζει την ορθή και σύννομη απεικόνιση της οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας, την παροχή έγκυρων οικονομικών πληροφοριών προς τον Οικονομικό Διευθυντή και τη Διοίκηση καθώς και για την ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικής φύσεως υποχρεώσεων της εταιρείας. 

παροχές

Η εταιρεία για τη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου δίνει τη δυνατότητα:

 • ανταγωνιστικού πακέτου αποδοχών, αναλόγως των προσόντων
 • να γίνετε μέλος ομάδας αναγνωρισμένης εταιρείας
 • επαγγελματικής ανέλιξης μέσα στον οργανισμό σύμφωνα με τις φιλοδοξίες σου

αρμοδιότητες

Τα καθήκοντά σου ως Διευθυντής Λογιστηρίου θα περιλαμβάνουν:

 • Ομαλή λειτουργία λογιστικού και κοστολογικού συστήματος
 • Πλήρης ενημέρωση της ομάδας Διοίκησης και τρίτων για την οικονομική θέσης της εταιρείας
 • Εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών και συστημάτων λογιστηρίου με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας
 • Ομαδικό πνεύμα και ομαλή λειτουργία του Λογιστηρίου
 • Έγκαιρη και έννομη απεικόνιση της συναλλακτικής κίνησης της εταιρείας

προσόντα

Τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου είναι:

 • Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Οικονομικής κατεύθυνσης
 • 5-8 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση πακέτων μηχανογραφικής λογιστικής
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Φοροτεχνικές και φορολογικές γνώσεις/ Πτυχίο Α΄ Τάξης
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ομαδικού πνεύματος
 • Διοίκηση & ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

πληροφορίες

Αν ενδιαφέρεσαι για την θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου κάνε την αίτησή σου τώρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να τηλεφωνήσεις στο 2166001352, Εύα Στάμου

Σε περίπτωση που το βιογραφικό σας εγκριθεί, ενδέχεται να λάβετε ένα αυτοποιημένο μήνυμα προκειμένου να υποβάλετε ένα video απαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.