ανταποδίδουμε. εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωση όλων μας να συνεισφέρουμε στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Από την ίδρυσή μας, το 1960, γνωρίζουμε ότι η επιτυχία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομαδική δουλειά, τόσο μέσα όσο και έξω από τη Randstad. Η κοινωνία μας απαιτεί συνεργασία.

ταυτόχρονη εξυπηρέτηση.

Αυτή είναι μια από τις αξίες μας που υπογραμμίζει την ευθύνη που αισθανόμαστε απέναντι στην κοινωνία. Είμαστε περήφανοι που είμαστε σε θέση να βρίσκουμε εργασία στους υποψηφίους μας και τους κατάλληλους εργαζόμενους για τις εταιρείες - πελάτες μας, αλλά η ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία δε σταματά εκεί.

voluntary services overseas.

Η Randstad συνεργάζεται με το VSO (Voluntary Service Overseas) από το 2004 για να στηρίξει τη βιωσιμότητα και να καταπολεμήσει τη φτώχεια σε όλο τον κόσμο.

Μαζί, η αποστολή μας είναι να εργαστούμε για την ενδυνάμωση και την οικοδόμηση συνεκτικών και ευημερούμενων κοινωνιών ανά τον κόσμο.