πολιτική & αξίες. της randstad.

Η Randstad έχει αποτυπώσει σαφώς τις αξίες της εταιρείας και των εκπροσώπων της σε μια σειρά από κανόνες που αποτελούν την πολιτική της εταιρείας. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές για όλους τους εμπλεκόμενους και παρουσιάζονται μέσα από λίστες ενεργειών που «πρέπει» και «δεν πρέπει» να ακολουθούνται. Η Randstad στην Ελλάδα, λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτούς τους κανόνες.

εταιρικές αξίες.

Οι εταιρικές αρχές της Randstad είναι βασισμένες στις κεντρικές αξίες μας - τη γνώση, την εξυπηρέτηση, την εμπιστοσύνη, την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των μερών καθώς και την επιδίωξη της τελειότητας. Οι εταιρικές αξίες μας είναι αυτές που μας καθοδηγούν ώστε να πράττουμε με γνώμονα το ηθικά σωστό και να διασφαλίζουμε ότι οι συνθήκες μέσα στις οποίες εργαζόμαστε αλλά και η προσωπική και η επαγγελματική μας συμπεριφορά είναι σε αρμονία και ενισχύουν η μία την άλλη.

μάθετε περισσότερα