βασισμένες στο όραμα μας εταιρικές αξίες.

Αποστολή μας είναι να διαμορφώσουμε και να εξελίξουμε τον κόσμο της εργασίας. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από το όραμά μας, που είναι να βρίσκουμε εργασία στους ανθρώπους και υποψηφίους στους πελάτες. Το όραμά μας για το μέλλον αποτυπώνεται καλύτερα στις βασικές αρχές μας

οι αξίες μας

 • Γνώση

  Είμαστε ειδικοί. Γνωρίζουμε τους πελάτες μας, τις εταιρείες τους, τους υποψηφίους και την επιχείρησή μας. Στη δουλειά μας εκείνο που μετρά περισσότερο είναι η λεπτομέρεια.

 • Εξυπηρέτηση

  Αυτό το επιτυγχάνουμε παρέχοντας άριστες υπηρεσίες ξεπερνώντας τις βασικές απαιτήσεις της αγοράς.

 • Εμπιστοσύνη

  Σεβόμαστε τους άλλους. Αξιολογούμε τις σχέσεις μας και φερόμαστε στους ανθρώπους με τον καλύτερο τρόπο. Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερόντων: Βλέπουμε τη συνολική εικόνα. Οι υπηρεσίες μας πρέπει να ωφελούν πάντα την κοινωνία ως σύνολο.

 • Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερόντων

  Βλέπουμε τη συνολική εικόνα. Οι υπηρεσίες μας πρέπει να ωφελούν πάντα την κοινωνία ως σύνολο. 

 • Επιδιώκοντας την τελειότητα

  Επιδιώκουμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε και να καινοτομούμε. Σκοπός μας είναι να ικανοποιούμε τους πελάτες και τους υποψηφίους μας σε ό,τι κάνουμε, ακόμα και στην πιο μικρή λεπτομέρεια.

πολιτική συμμόρφωσης.

Η ακεραιότητα και η ηθική είναι οι κατευθηντήριες γραμμές της προσωπικής και επαγγελματικής μας δραστηριοποίησης. Ως υπογράφοντες του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, προσπαθούμε πάντοτε να υποστηρίζουμε και να εφαρμόζουμε τις αρχές του στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών προτύπων, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς και συνεργαζόμαστε με τις διεθνείς και τοπικές κοινότητες για την αντιμετώπισή τυχον προβλημάτων.

μάθετε περισσότερα