αναφορά ανάρμοστης συμπεριφοράς της randstad.

Η Διαδικασία Αναφοράς Ανάρμοστης Συμπεριφοράς περιγράφει τα βήματα που ακολουθούνται σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ή αποδείξεις για κάποιο σοβαρό παράπτωμα εντός του ομίλου ή σε σχέση με τον όμιλο Randstad

περιλαμβάνει:

Αυτή περιλαμβάνει και δεν περιορίζεται μόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • οι παραβιάσεις του δεοντολογικού κώδικα της Randstad
 • οι παραβιάσεις των πολιτικών και διαδικασιών της Randstad
 • τα ποινικά αδικήματα
 • η μη τήρηση των νομικών υποχρεώσεων και κανονισμών
 • η ανάρμοστη προσωπικής συμπεριφοράς
 • η μη τήρηση κανονισμών ασφαλείας

η πολιτική μας.

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλες τις εταιρείες του Ομίλου Randstad. Κάθε χώρα έχει το δικό της Υπεύθυνο Ακεραιότητας ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων.

Ως ένας διεθνής οργανισμός με παγκόσμια έμφαση στην τελειότητα, ο Όμιλος Randstad αναμένει από όλες τις εταιρείες του ομίλου αλλά και από τους εργαζομένους της να συμπεριφέρονται πάντοτε σύμφωνα με τα Επιχειρηματικά Πρότυπα: με ηθική, ακεραιότητα, γνώση, εξυπηρέτηση & εμπιστοσύνη, ταυτόχρονη προώθηση όλων των συμφερόντων και προσανατολισμό για την τελειότητα με επαγγελματισμό και σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.

αναφορά ανάρμοστης συμπεριφοράς

Fields marked with an * are mandatory fields
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. υποβολή
 7.  

Συχνές ερωτήσεις

 • Τι είναι Διαδικασία Αναφοράς Ανάρμοστης Συμπεριφοράς;

  Η Randstad έχει επιχειρηματικές αρχές οι οποίες καλούν όλους τους εργαζόμενους της πάντα να δρουν ηθικά, με ακεραιότητα και σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Randstad καθώς και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η Διαδικασία Αναφοράς Ανάρμοστης Συμπεριφοράς περιγράφει τα βήματα που ακολουθούνται σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ή αποδείξεις για κάποιο σοβαρό παράπτωμα εντός της εταιρίας ή σε σχέση με την Randstad Group, και όταν οι συνήθεις διαδικασίες αναφοράς θεωρούνται ότι είναι ακατάλληλες ή αναποτελεσματικές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρείται πάντοτε σαν η έσχατη λύση. Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω της Γραμμής Ακεραιότητας, είτε μιας τηλεφωνικής γραμμής, είτε μιας ασφαλής ιστοσελίδας.

 • Τι εννοείτε με τον όρο ανάρμοστη συμπεριφορά;

  Η Διαδικασία Αναφοράς Ανάρμοστης Συμπεριφοράς χρησιμοποιείται για να αναφέρει κάποια ανάρμοστη συμπεριφορά η οποία συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίασης των νομικών υποχρεώσεων, έλλειψης συμμόρφωσης στις εσωτερικές πολιτικές, ή ανάρμοστης προσωπικής συμπεριφοράς.

 • Γιατί η επιχείρησης σας χρειάζεται τη διαδικασία αναφοράς ανάρμοστης συμπεριφοράς;

  Η Randstad είναι υποχρεωμένη βάση νόμου να προσφέρει τη δυνατότητα Αναφοράς Ανάρμοστης Συμπεριφοράς και ενθαρρύνει τους εργαζόμενους της να αναφέρουν οποιαδήποτε περιστατικά, περιπτώσεις και ανησυχίες, όταν είναι προφανές ότι μια συμπεριφορά δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες της εταιρίας. Η Διαδικασία Αναφοράς Ανάρμοστης Συμπεριφοράς προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση οπού όταν ακολουθούνται οι συνήθεις διαδικασίες θεωρούνται ότι είναι ακατάλληλες ή αναποτελεσματικές.

 • Ποιος μπορεί να υποβάλει μια κατάθεση ή μία υποβολή καταγγελίας; Ένας πελάτης; Ένας μόνιμος απασχολούμενος; Ένας εργαζόμενος προσωρινής απασχόλησης; Υπάρχει διαφορετική μεταχείριση;

  Δεν υπάρχει καμία διαφορά για το ποιος κάνει την καταγγελία αλλά, η αξιοπιστία και η σοβαρότητα της και πώς αυτή σχετίζεται με Randstad.