αναφορά ανάρμοστης συμπεριφοράς της randstad.

Η Διαδικασία Αναφοράς Ανάρμοστης Συμπεριφοράς περιγράφει τα βήματα που ακολουθούνται σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ή αποδείξεις για κάποιο σοβαρό παράπτωμα εντός του ομίλου ή σε σχέση με τον όμιλο Randstad

learn more

περιλαμβάνει:

Αυτή περιλαμβάνει και δεν περιορίζεται μόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • οι παραβιάσεις του δεοντολογικού κώδικα της Randstad
 • οι παραβιάσεις των πολιτικών και διαδικασιών της Randstad
 • τα ποινικά αδικήματα
 • η μη τήρηση των νομικών υποχρεώσεων και κανονισμών
 • η ανάρμοστη προσωπικής συμπεριφοράς
 • η μη τήρηση κανονισμών ασφαλείας
learn more

η πολιτική μας.

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλες τις εταιρείες του Ομίλου Randstad. Κάθε χώρα έχει το δικό της Υπεύθυνο Ακεραιότητας ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων.

Ως ένας διεθνής οργανισμός με παγκόσμια έμφαση στην τελειότητα, ο Όμιλος Randstad αναμένει από όλες τις εταιρείες του ομίλου αλλά και από τους εργαζομένους της να συμπεριφέρονται πάντοτε σύμφωνα με τα Επιχειρηματικά Πρότυπα: με ηθική, ακεραιότητα, γνώση, εξυπηρέτηση & εμπιστοσύνη, ταυτόχρονη προώθηση όλων των συμφερόντων και προσανατολισμό για την τελειότητα με επαγγελματισμό και σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.

learn more

αναφορά ανάρμοστης συμπεριφοράς

Fields marked with an * are mandatory fields
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. υποβολή
 7.  

αναφέρετε ένα περιστατικό.

δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας