ανακοίνωση ιδιωτικότητας randstad.

πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Randstad δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται και να τα διαχειρίζεται και να τα διαφυλάττει με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, συμμορφούμενη με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και το νόμο 4624/2019.

σχετικά με τη Randstad

Η Randstad εδρεύει στην Αθήνα, στη διεύθυνση Λ. Μεσογείων 2 & Σινώπης, Πύργος Αθηνών, Κτήριο Α, Αθήνα, 11527, εφεξής αναφερόμενη στο παρόν ως “Randstad” ή “Εταιρεία” και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (τα οποία αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ως “πληροφορίες”) για τους σκοπούς που περιγράφονται στη συνέχεια. Η Randstad επεξεργάζεται για δικό της λογαριασμό τα προσωπικά δεδομένα (άρα ενεργεί ως “υπεύθυνος επεξεργασίας”) υπό την έννοια του εφαρμοστέου ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική αναλύει το ποιοι είμαστε, ποιοι είναι οι σκοποί για τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς τα διαχειριζόμαστε, σε ποιους ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε, πού ενδέχεται να διαβιβασθούν ή σε ποιους είναι προσβάσιμα, καθώς και ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προαναφερθείσα συλλογή και επεξεργασία.

από ποιον συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από:

 • επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας μας

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με τον τύπο της συσκευής σας, το πρόγραμμα περιήγησης και πως χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας, ώστε να είναι ευκολόχρηστη και να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία.

Διαβάστε στο Παράρτημα (1) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε, γιατί τα επεξεργαζόμαστε, σε ποιον παρέχουμε πληροφορίες και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες σας.

 • αιτούντες, (πιθανοί) υποψήφιοι εργαζόμενοι

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης, της προσωρινής απασχόλησης,επιλογής και πρόσληψης, προσωπικής ανάπτυξης; και απασχολησιμότητας, συμβουλευτικής καριέρας και outplacement, σχεδιασμού προσωπικού και διαχείρισης μισθοδοσίας. 

Διαβάστε στο Παράρτημα (2) για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, σε ποιον παρέχουμε πληροφορίες και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες. 

 • επιχειρηματικές σχέσεις

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ατόμων που εργάζονται σε εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε (1) για να κάνουμε προτάσεις και / ή να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και άλλες δραστηριότητες, (2) για να διατηρήσουμε μία επαγγελματική σχέση και (3) για να συνάψουμε και να διατηρήσουμε μία σύμβαση εκχώρησης.  

Διαβάστε στο Παράρτημα (3) για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, σε ποιον παρέχουμε πληροφορίες και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες.

πότε συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας χορηγείτε όταν:

 • επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας
 • εισάγετε τα στοιχεία σας στην ιστοσελίδα μας
 • δημιουργείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας
 • εγγραφείτε ή είστε εγγεγραμμένοι με διαφορετικό τρόπο για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ή για να σας παρέχουμε μια υπηρεσία

και αν δεν τα έχουμε λάβει απευθείας από εσάς:

 • από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόνον όταν έχουμε νόμιμο λόγο να θεωρήσουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρεστε για εργασία.  Σε αυτή την περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν ενδιαφέρεστε να κάνετε εγγραφή για τις υπηρεσίες μας ή εάν θα σας ενδιέφερε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας με άλλο τρόπο. 
 • εάν λάβουμε προσωπικές πληροφορίες από άτομα που θα μας έχετε υποδείξει
 • εάν τα λάβαμε από πελάτες, στους οποίους εργάζεστε ή έχετε εργαστεί, και έχουν μοιραστεί νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα μαζί μας ή όποιος σας έχει κάνει εγγραφή για τις υπηρεσίες μας, αν αυτό αποτελεί μέρος ή προκύπτει από τη συμφωνία μας
 • εάν τα λάβαμε από προμηθευτές, στο πλαίσιο της πρόσληψης και του δανεισμού, για όποια περίπτωση έχουμε συμφωνήσει με τον προμηθευτή ότι θα σας ενημερώσει και θα σας παραπέμψει στην δήλωση μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

θα γνωστοποιηθούν οι πληροφορίες μου σε τρίτα μέρη; 

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους για τους ακόλουθους σκοπούς, όπως:

(α) Εσωτερικά: διευθυντικά στελέχη και άλλα μέλη του προσωπικού εφόσον πρέπει να τα γνωρίζουν, καθώς και σε μέλη άλλων θυγατρικών και συνεργατών του ομίλου Randstad, εάν είναι απαραίτητο για σκοπούς οργάνωσης και διαχείρισης σε επίπεδο ομίλου. 

(β) Με Τρίτα Μέρη, όπως τα παρακάτω:

Οι πελάτες μας

 • Πάροχοι μισθοδοσίας, πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της ή για την καλή λειτουργία της, όπως λογιστές, ελεγκτές, εταιρείες ταχυμεταφορών, ελληνική ταχυδρομική υπηρεσία κ.λπ.
 • Δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, εποπτικές, διοικητικές, φορολογικές, δικαστικές, εισαγγελικές και ερευνητικές αρχές, υπό τον όρο ότι η διαβίβαση ή κοινοποίηση δεδομένων απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.
 • Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που απασχολούνται από την Εταιρεία για την υποστήριξη των καθημερινών δραστηριοτήτων και την εξασφάλιση της σωστής και ποιοτικής παροχής υπηρεσιών, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής που είναι υπεύθυνοι για την υποστήριξη και συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων και πλατφορμών, πάροχοι που διασφαλίζουν την ασφάλεια των συστημάτων μας.
 • Εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την αποθήκευση είτε φυσικών είτε ψηφιακών αρχείων και συμβολαίων, τη διατήρηση, την κατάθεση, τη διαχείριση, και την καταστροφή φακέλων και δεδομένων.
 • Ασφαλιστικές εταιρείες, ταμεία και ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης που συνεργάζονται μαζί μας για να σας προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες κατόπιν αιτήματός σας.
 • Εταιρείες μάρκετινγκ και διαφήμισης για την πραγματοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ, τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς και την ανάλυση της ικανοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Συνήθως διαβιβάζουμε συγκεντρωτικά ή ανωνυμοποιημένα στοιχεία.

Όταν ο τρίτος ενεργεί ως αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας, ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Όταν ο τρίτος είναι ο εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας, απαιτούμε οι πάροχοι να δεσμεύονται συμβατικά με εμάς και να εγγυώνται το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα.

Η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία βάσει νόμιμου συμφέροντος, συγκατάθεσης, νομικής υποχρέωσης και / ή για την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τους σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα “Γιατί συγκεντρώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;”

μεταφέρουμε τα Δεδομένα σας εκτός ΕΟΧ;

Σε περίπτωση που η επεξεργασία δεδομένων ανατίθεται σε τρίτους ή / και τα δεδομένα μεταφέρονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η Εταιρεία διασφαλίζει ότι παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όσον αφορά τις εξειδικευμένες γνώσεις, την αξιοπιστία και τους πόρους, έτσι ώστε η επεξεργασία να είναι νόμιμη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και ένα επίπεδο ασφάλειας που να ανταποκρίνεται στον κίνδυνο.

Μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο για να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας, να εκπληρώσουμε μια νομική υποχρέωση, να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον ή / και για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Σε ορισμένες χώρες ο νόμος μπορεί να μας υποχρεώσει να μοιραστούμε ορισμένες πληροφορίες, όπως με τις φορολογικές αρχές.

ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε:

 • Την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε, και τη λήψη αντίγραφου αυτών
 • Τη διόρθωση των εσφαλμένων/ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών
 • Τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται
 • Τη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Την εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί με αυτοματοποιημένα μέσα (στο βαθμό που είναι τούτο εφαρμόσιμο)
 • Τη μη υποβολή σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τους αφορούν ή τους επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Εάν έχετε κάνει εγγραφή για να λαμβάνετε πληροφορίες για νέες υπηρεσίες, ενημερώσεις ή άλλα μηνύματα, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή σας πατώντας στην επιλογή unsubscribe στο email που έχετε λάβει σε περίπτωση που θέλετε να μην λαμβάνετε πλέον σχετικές πληροφορίες, ενημερώσεις και μηνύματα από εμάς.

Μπορείτε επίσης να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας και χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα «Εάν Υπάρχει Κάτι Περισσότερο που Θέλετε να Μάθετε» παρακάτω. Έχετε επίσης το δικαίωμα να παραπονεθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη χώρα όπου ζείτε ή εργάζεστε.

Διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιώσουμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλο τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εξαιτίας, για παράδειγμα, νόμιμων υποχρεώσεων) ίσως να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αμέσως το αίτημα σας και η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα ημέρες μετά σχετικό αίτημα. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την εξέλιξη του αιτήματος σας, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή του αρχικού σας αιτήματος.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο / καταγγελία στην Ιωάννα Χαραλαμπίδου, η οποία είναι η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων για τη Randstad.

Εάν τα αιτήματά σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η Randstad διατηρεί το δικαίωμα, είτε: (α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης, την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε (β) να αρνηθεί να ικανοποιήσει στο εν λόγω αίτημα.
Αν το αίτημα σας δεν ικανοποιήθηκε, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση www.dpa.gr.

Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, η Randstad αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

πώς Διατηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς;

Η Randstad διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και μέσω του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητας τους.

τροποποιήσεις

H Randstad διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική όποτε το κρίνει αναγκαίο. Σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στην Πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.


Αν έχετε κάποια ένσταση σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μετά τη δημοσίευση αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σημαίνει ότι έχετε διαβάσει και έχετε κατανοήσει αυτές τις αλλαγές.

επιπλέον πληροφορίες

Διαβάστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, σε ποιον παρέχουμε πληροφορίες και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες ανάλογα με την κατηγορία υποκειμένου των δεδομένων στην οποία ανήκετε.

παράρτημα (1): επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας μας 

ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;

Συλλέγουμε cookies (1) & τα στοιχεία σας που μας δίνετε όταν συμπληρώνοντας μία φόρμα, κάνετε αίτηση για μία θέση εργασίας ή κάνετε εγγραφή για κάποια από τις υπηρεσίες μας και δημιουργείτε λογαριασμό (2).

(1) Cookies

Παραδείγματα (τα οποία είναι ενδεικτικά):

 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης.
 • Την πηγή σύνδεσης σας άμεσα στην ιστοσελίδα μας.
 • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.
 • Τα σημεία της ιστοσελίδας που επισκεφθήκατε.
 • Τις σελίδες της ιστοσελίδας που επισκεφθήκατε.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
 • Το υλικό που στέλνετε ή κατεβάζετε από την ιστοσελίδα.

Σκοπός Συλλογής και Επεξεργασίας:

 • για να δούμε πως χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την ιστοσελίδα μας
 • να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας για να είναι πιο εύκολη στη χρήση για εσάς
 • να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία.

Νομική Βάση: Συγκατάθεση

(2) Τα στοιχεία σας που μας δίνετε όταν συμπληρώνοντας μία φόρμα, κάνετε αίτηση για μία θέση εργασίας ή κάνετε εγγραφή για κάποια από τις υπηρεσίες μας και δημιουργείτε λογαριασμό.

Παραδείγματα (τα οποία είναι ενδεικτικά):

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Email
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Βιογραφικό σημείωμα

Σκοπός Συλλογής και Επεξεργασίας:

 • για να μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, συμβουλές, ανατροφοδότηση, αιτήσεις ή αιτήματα όταν έχετε συμπληρώσει μία φόρμα ή έχετε παράσχει πληροφορίες
 • για να μπορούμε να σας δώσουμε πληροφορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες μας και άλλες δραστηριότητες και για να μπορούμε να τις προσαρμόζουμε στις απαιτήσεις σας και στις ανάγκες σας
 • να σας προσεγγίσουμε για προσφορές, εκδηλώσεις και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
 • να μπορούμε να σας στέλνουμε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ενημερωτικά δελτία ή ειδοποιήσεις για θέσεις εργασίας, εάν έχετε κάνει εγγραφή για αυτό (opt-in)
 • να επεξεργαστούμε ή να ανταποκριθούμε στα σχόλιά ή στα παράπονά σας ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και τους πόρους μάς ή να σας προσφέρουμε καλύτερες  υπηρεσίες

Νομική Βάση: Εκτέλεση Σύμβασης ή προσυμβατικό στάδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

για πόσο διάστημα διατηρείτε τις πληροφορίες μου;

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα χρειάζεται σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει. Προσδιορίζουμε τον απαραίτητο χρόνο διατήρησης βάσει της νομοθεσίας και των ρυθμίσεων και κάθε αξίωσης κινδύνου, όπου η αρχή μας είναι ότι δεν διατηρούμε δεδομένα για περισσότερο χρόνο από όσο είναι απαραίτητο.

παράρτημα (2): αιτούντες, (πιθανοί) υποψήφιοι εργαζόμενοι

ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;

 • Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε με παραδείγματα (τα οποία είναι ενδεικτικά):
 • Προσωπικές Πληροφορίες, όπως το όνομα, το επώνυμο, ο τίτλος, η ημερομηνία γέννησης.
 • Πληροφορίες Επικοινωνίας, όπως το τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση κατοικίας.
 • Πληροφορίες σχετικές με την εμπειρία και τις δεξιότητές σας, όπως ιστορικό Εργασίας, ακαδημαϊκό / εκπαιδευτικό ιστορικό, αντίγραφα πτυχίων, επαγγελματικές εκπαιδεύσεις.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις προσλήψεις, όπως άδεια εργασίας όπου απαιτείται, συστατικές επιστολές, πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα, τη συνοδευτική επιστολή ή ως μέρος της διαδικασίας υποβολής αίτησης, όπως η φωτογραφία του υποψηφίου, πληροφορίες κατά την πρόοδο της διαδικασίας πρόσληψης σας.
 • Πληροφορίες που μας παρέχετε όταν υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας, όπως:
  Πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω τρίτης πλατφόρμας ευρέσεως εργασίας, όπως το LinkedΙn.
  Πληροφορίες που μας παρέχετε όταν υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας απευθείας στην ιστοσελίδα μας (όπως τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που πρέπει να δημιουργήσει ο υποψήφιος ως επιμέρους βήμα της διαδικασίας υποβολής αίτησης.
  Πληροφορίες που μας παρέχετε αυτοπροσώπως κατά την συνέντευξη, συμπεριλαμβανομένης της συνέντευξης δια τηλεφώνου, υπηρεσιών βιντεοκλήσης ή οποιοδήποτε άλλου μέσου.
 • Πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την συμπλήρωση ερωτηματολογίου ή τεστ αξιολόγησης, όπως πληροφορίες για την απόδοση σας και τις απαντήσεις σας στις πιθανές δοκιμασίες επάρκειας, στην προσομοίωση εργασίας και ψυχομετρικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις.

Παρακαλείσθε να μην μας κοινοποιείτε ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, π.χ. δεδομένα σχετικά την εθνική ή φυλετική σας καταγωγή, δεδομένα σχετικά με τις πολιτικές σας απόψεις. Σε περίπτωση που μας κοινοποιήσετε ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, προβαίνουμε απευθείας στην διαγραφή τους.

γιατί χρειάζεστε τις πληροφορίες μου;

Νομική Βάση:

Απόφαση σύναψης σύμβασης εργασίας, λόγω προ-συμβατικής αναγκαιότητας.

Δραστηριότητες επεξεργασίας:
 • πλήρωση συγκεκριμένης θέσης εργασίας στην Randstad ή στο πλαίσιο της υπηρεσίας Μόνιμης ή Προσωρινής Στελέχωσης
 • παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο των υπηρεσιών Επανακατάταξης (outplacement), Κέντρα Αξιολόγησης (Assessment Centers) και Εξωτερικής Ανάθεσης (Outsourcing)
 • δημιουργία προφίλ σας με βάση κριτήρια που έχουμε ρητά ορίσει ή συνιστούν τυπικά κριτήρια ως προς τη συγκεκριμένη θέση εργασίας για την οποία υποβάλλατε την αίτησή σας ( ωστόσο, καμία απόφαση δεν λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας)
 • διεκπεραίωση της διαδικασίας της συνέντευξης και πρόσληψης.

για πόσο διάστημα διατηρείτε τις πληροφορίες μου;

Δύο (2) έτη για όλες κατηγορίες δεδομένων κατά τις οποίες μας χορηγείτε τα στοιχεία σας δίχως να καταρτιστεί σύμβαση εργασίας μεταξύ μας..

Αν δεν χρειαστεί να διατηρήσουμε πληροφορίες κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο, ενδέχεται να τις καταστρέψουμε, να διαγράψουμε ή να τις ανωνυμοποιήσουμε νωρίτερα.

παράρτημα (3): επιχειρηματικές σχέσεις

ποιες πληροφορίες σας συλλέγουμε;

 • ονοματεπώνυμο
 • στοιχεία επικοινωνίας
 • θέση
 • στοιχεία της εταιρείας στην οποία εργάζεστε ή εκπροσωπείτε

γιατί συλλέγουμε τις πληροφορίες σας;

(1) Νομική Βάση: Εκτέλεση της σύμβασης

Δραστηριότητες επεξεργασίας:

 • για να δώσουμε σε εσάς και / ή στους συναδέλφους σας πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη και να προγραμματίσουμε τη διαχείριση λογαριασμού σας
 • για λόγους αναφορών (για παράδειγμα για να δώσουμε στο σωστό άτομο τη σωστή αναφορά)
 • για να επεξεργαστούμε ή να ανταποκριθούμε στην ανατροφοδότησή σας ή σε παράπονα ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και τους πόρους μας ή για να είναι καλύτερη η εξυπηρέτησή σας
 • για να μπορέσουμε να σας τιμολογήσουμε.
(2) Νομική Βάση: Συγκατάθεση

Δραστηριότητες επεξεργασίας

 • να σας κάνουμε προσφορές, να σας προσφέρουμε επαγγελματικά δώρα και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις δραστηριότητές μας
 • να σας προσεγγίσουμε για εμπορικές προσφορές, δελτία τύπου, εκδηλώσεις και προωθητικές προσφορές οι οποίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν και μόνο αν έχετε κάνει εγγραφή για αυτό (opt-in).

για πόσο διάστημα διατηρείτε τις πληροφορίες μου;

Οι περίοδοι διατήρησης που χρησιμοποιούμε εξαρτώνται από τη συνάφεια των δεδομένων για τη διατήρηση ή την καταγραφή της σχέσης μας και των άλλων σκοπών που αναφέρονται παραπάνω, των εφαρμοστέων νομικών περιόδων διατήρησης, των τυχόν απαιτήσεων ή άλλων υποχρεώσεων. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποθηκεύονται για περισσότερο χρονικό διάστημα από ό, τι είναι απαραίτητο.

εάν υπάρχει κάτι περισσότερο που θέλετε να μάθετε…

Σε περίπτωση που έχετε επιπλέον ερωτήσεις για την παρούσα πολιτική ή κάποιο ερώτημα που αφορά την ιδιωτικότητα των στοιχείων σας, ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Ιωάννα Χαραλαμπίδου, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 2 & Σινώπης, Πύργος Αθηνών, Κτήριο Α, Αθήνα, 11527, τηλέφωνο: +30216 6001315, email: icharalampidou@randstad.gr.