ενισχύοντας την εμπιστοσύνη εταιρική διακυβέρνηση.

Η σαφώς καθορισμένη εταιρική διακυβέρνηση είναι βασική συνιστώσα της εταιρικής κουλτούρας, παρουσίας και διοίκησης της Randstad ενώ συνάδει απόλυτα με τις βασικές αξίες της. Η εταιρική διακυβέρνηση της Randstad δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ηθική ακεραιότητα, τη διαφάνεια καθώς και την σαφή και έγκαιρη επικοινωνία.

εταιρικές αξίες.

Οι εταιρικές αρχές της Randstad είναι βασισμένες στις κεντρικές αξίες μας - τη γνώση, την εξυπηρέτηση, την εμπιστοσύνη, την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των μερών καθώς και την επιδίωξη της τελειότητας. Οι εταιρικές αξίες μας είναι αυτές που μας καθοδηγούν ώστε να πράττουμε με γνώμονα το ηθικά σωστό και να διασφαλίζουμε ότι οι συνθήκες μέσα στις οποίες εργαζόμαστε αλλά και η προσωπική και η επαγγελματική μας συμπεριφορά είναι σε αρμονία και ενισχύουν η μία την άλλη.

μάθετε περισσότερα

πολιτική συμμόρφωσης.

Η ακεραιότητα και η ηθική είναι οι κατευθηντήριες γραμμές της προσωπικής και επαγγελματικής μας δραστηριοποίησης. Ως υπογράφοντες του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, προσπαθούμε πάντοτε να υποστηρίζουμε και να εφαρμόζουμε τις αρχές του στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών προτύπων, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς και συνεργαζόμαστε με τις διεθνείς και τοπικές κοινότητες για την αντιμετώπισή τυχον προβλημάτων.

 

μάθετε περισσότερα

αναφορά για παράβαση καθήκοντος.

Δίνουμε απόλυτη έμφαση στην τελειότητα. Ως εκ τούτου, αναμένουμε από όλους τους εργαζομένους μας να συμπεριφέρονται ηθικά, σε συμφωνία με τον νόμο και στη γραμμή των κεντρικών αξιών μας για γνώση, εξυπηρέτηση, εμπιστοσύνη, ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των μερών καθώς και επιδίωξη της τελειότητας. Ως μέρος της κουλτούρας μας για ανοικτό πνεύμα και διάλογο ενθαρρύνουμε και αναμένουμε από όλους τους ενδιαφερόμενους να αναφέρουν κάθε συμπεριφορά που δεν ανταποκρίνεται στις αξίες αυτές.

μάθετε περισσότερα