οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της εταιρική διακυβέρνησης.

Η σαφώς καθορισμένη εταιρική διακυβέρνηση είναι βασική συνιστώσα της εταιρικής κουλτούρας, παρουσίας και διοίκησης της Randstad ενώ συνάδει απόλυτα με τις βασικές αξίες της. Η εταιρική διακυβέρνηση της Randstad δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ηθική ακεραιότητα, τη διαφάνεια καθώς και την σαφή και έγκαιρη επικοινωνία.

ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύμφωνα με τις βασικές μας αξίες και τη στρατηγική Human Forward, η Randstad πιστεύει ότι όλοι δικαιούνται να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Ως παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, αναγνωρίζουμε τον ρόλο μας στην κοινωνία και την ευθύνη μας για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεσμευόμαστε να αποτρέπουμε ή να μετριάζουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που
προκαλούνται από ή συνδέονται με τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες μας και να αντιμετωπίζουμε αυτές τις επιπτώσεις, όταν προκύψουν.

μάθετε περισσότερα

προστασία των δεδομένων.

Η Randstad δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται και να τα διαχειρίζεται και διαφυλάττει με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, συμμορφούμενη με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. 

 

μάθετε περισσότερα

αναφορά ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Δίνουμε απόλυτη έμφαση στην τελειότητα. Ως εκ τούτου, αναμένουμε από όλους τους εργαζομένους μας να συμπεριφέρονται ηθικά, σε συμφωνία με τον νόμο και στη γραμμή των κεντρικών αξιών μας για γνώση, εξυπηρέτηση, εμπιστοσύνη, ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των μερών καθώς και επιδίωξη της τελειότητας. Ως μέρος της κουλτούρας μας για ανοικτό πνεύμα και διάλογο ενθαρρύνουμε και αναμένουμε από όλους τους ενδιαφερόμενους να αναφέρουν κάθε συμπεριφορά που δεν ανταποκρίνεται στις αξίες αυτές.

μάθετε περισσότερα

πολιτική ανταγωνισμού.

Οι σχέσεις μας με τους πελάτες μας, τους υποψηφίους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους μας και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους βασίζονται στις βασικές αξίες και επιχειρηματικές αρχές της Randstad και είναι ουσιαστικής σημασίας για την άριστη φήμη μας. Αυτή η φήμη χτίζεται καθημερινά και χρόνο με το χρόνο από εσάς, τους εργαζόμενούς μας. Ωστόσο, στις καθημερινές σας δραστηριότητες μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με τις περίπλοκες προκλήσεις του δικαίου ανταγωνισμού. Η παρούσα πολιτική έχει στόχο να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να ενεργείτε όταν αντιμετωπίζετε τέτοιες προκλήσεις.

 

μάθετε περισσότερα

εταιρικές αξίες.

Οι εταιρικές αρχές του Randstad υποστηρίζουν και ορίζονται με βάση τις κεντρικές αξίες μας: γνώση, εξυπηρέτηση, εμπιστοσύνη, ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των μερών καθώς και επιδίωξη της τελειότητας.

μάθετε περισσότερα

AI principles.

At Randstad, we believe the best results are achieved by combining our passion for people with the power of today’s technology, with the goal of supporting people and organizations in realizing their true potential.  We are adopting cutting-edge technologies such as Artificial Intelligence systems (AI)  without compromising on human interaction where this works best and whenever it adds value. These technologies are being applied at various points in our process, and always with humans in control of the technology.

 

μάθετε περισσότερα