Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Η έρευνα Workmonitor της Randstad για το 4ο τρίμηνο του 2016 ερευνά την ενημερότητα των συμμετεχόντων αναφορικά με το ψηφιακό περιβάλλον, όπως και τη γνώμη τους για την οικονομική κατάσταση. Ακόμα, αναλύονται στοιχεία για τον τριμηνιαίο δείκτη κινητικότητας, τον φόβο απώλειας εργασίας καθώς και για την εργασιακή ικανοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες της πιο πρόσφατης έρευνας, το 90% πιστεύει ότι όλες οι εταιρείες πρέπει να έχουν διαμορφωμένη ψηφιακή στρατηγική. Ωστόσο, μόνο το 52% δήλωσε ότι ο εργοδότης τους έχει, ουσιαστικά, αναπτύξει μία τέτοια στρατηγική.

Συμμετέχοντες που πιστεύουν ότι όλες οι εταιρείες πρέπει να έχουν διαμορφωμένη ψηφιακή στρατηγική (ανά χώρα)

Συμμετέχοντες που δηλώνουν ότι ο εργοδότης τους έχει αναπτύξει ψηφιακή στρατηγική (ανά χώρα)

Το 74% των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι η ψηφιοποίηση απαιτεί ένα διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων από αυτό που παρέχουν αυτή τη στιγμή οι εταιρείες στους υπαλλήλους τους. Το 73% παραδέχεται ότι χρειάζεται να αποκτήσει περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να εξασφαλίσει την εργασία του στο μέλλον.

Συμμετέχοντες που συμφωνούν ότι η ψηφιοποίηση χρειάζεται ένα διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων από αυτό που παρέχουν οι εταιρείες στους εργαζομένους (ανά χώρα)

Συμμετέχοντες που πιστεύουν ότι πρέπει να αποκτήσουν περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να εξασφαλίσουν την εργασία τους στο μέλλον (ανά χώρα)

Το 75% θεωρεί ότι αν κάποια επαναλαμβανόμενα καθήκοντα γίνονταν αυτόματα θα μπορούσε να δώσει περισσότερη αξία στην προσωπική του εργασία. Το 54% συμφωνεί ότι εκτελεί επαναλαμβανόμενα καθήκοντα ή/και καθήκοντα ρουτίνας σε καθημερινή βάση που θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν.

Συμμετέχοντες που συμφωνούν ότι εκτελούν επαναλαμβανόμενα καθήκοντα που θα μπορούσαν να γίνονται αυτόματα (ανά χώρα)

 

Τάσεις στην αναζήτηση εργασίας

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στην ερώτηση ποια είναι η πρώτη πηγή που χρησιμοποιείτε για την αναζήτηση θέσεων εργασίας, το 56% των Ελλήνων συμμετεχόντων δήλωσε ότι πραγματοποιεί μία αναζήτηση στο Google ή γενικότερα στο διαδίκτυο (πρώτη θέση). Μπορούμε να προχωρήσουμε στην υπόθεση ότι, βάσει αποτελέσματος, οι Έλληνες εργαζόμενοι εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με την τεχνολογία στην καθημερινότητά τους και αποδέχονται το νέο ψηφιακό κόσμο της εργασίας.Η πρώτη μου επιλογή κατά την αναζήτηση εργασίας είναι (κατατάξτε τις επιλογές με σειρά προτίμησης): 

Άποψη για την οικονομική κατάσταση 2017

Σε παγκόσμια κλίμακα, το 52% των συμμετεχόντων στην έρευνα αναμένει ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα τους θα βελτιωθεί. Στην Ελλάδα, ωστόσο, οι συμμετέχοντες έχουν αντίθετη άποψη. Μόλις το 19% πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί το 2017.

 

Ποσοστό που περιμένει ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα τους θα βελτιωθεί το 2017 (ανά χώρα)Καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση, το 76% των Ελλήνων συμμετεχόντων στην έρευνα αναμένει ότι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα θα επιδεινωθεί το 2017.

 

Ποσοστό που περιμένει ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα τους θα επιδεινωθεί το 2017Στην Ελλάδα, μόνο το 43% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ο εργοδότης τους είχε καλύτερη οικονομική απόδοση το 2016 συγκριτικά με το 2015 ενώ μόνο το 45% αναμένει καλύτερη οικονομική απόδοση το 2017. Καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση του πίνακα από κοινού με την Ιαπωνία, το 20% των Ελλήνων ερωτηθέντων περιμένουν να πάρουν αύξηση στο τέλος του οικονομικού έτους, ενώ το 19% αναμένει να λάβει μία εφάπαξ χρηματική αμοιβή ή bonus στο τέλος του οικονομικού έτους.

Ποσοστό που πιστεύει ότι η οικονομική απόδοση του εργοδότη ήταν καλύτερη το 2016 από το 2015

Ποσοστό που πιστεύει ότι η οικονομική απόδοση του εργοδότη θα είναι καλύτερη το 2017Ποσοστό που περιμένει αύξηση στο τέλος του οικονομικού έτουςΠοσοστό που αναμένει να λάβει εφάπαξ χρηματικό bonus στο τέλος του οικονομικού έτους

 Τριμηνιαία επαναλαμβανόμενα στοιχεία

Ο Δείκτης Κινητικότητας παραμένει στατικός

Ο Δείκτης Κινητικότητας της Randstad για την αγορά εργασίας αξιολογεί την προσδοκία των εργαζομένων να αλλάξουν επάγγελμα μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Ο Δείκτης βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή ικανοποίηση του υπαλλήλου, τον φόβο απόλυσης, την ανάγκη του για νέες προσωπικές προκλήσεις καθώς και στο επίπεδο αισιοδοξίας που έχει ότι θα βρει απασχόληση αλλού.

Ο Δείκτης Κινητικότητας για την Ελλάδα μειώθηκε κατά τρεις μονάδες και έφτασε τις 104 για το παρόν τρίμηνο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Δείκτης Κινητικότητας μειώθηκε κατά δύο μονάδες και έφτασε τις 108 από τις 110 για το παρόν τρίμηνο.

 

Ο φόβος απόλυσης αυξάνεται


Στην ερώτηση πόσο πιθανή θεωρούν οι εργαζόμενοι την απώλεια εργασίας ή τη μη ανανέωση του συμβολαίου τους στους επόμενους 6 μήνες, το 40% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι πολύ πιθανό, το οποίο σηματοδοτεί αύξηση της τάξης του 1% από το τρίτο τρίμηνο του 2016. Όσον αφορά τους Έλληνες ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι γυναίκες έχουν το υψηλότερο ποσοστό φόβου απώλειας εργασίας (44%), ενώ, όσον αφορά τους άνδρες, το ποσοστό αγγίζει το 37%. Η ηλικιακή ομάδα με το υψηλότερο ποσοστό, όσον αφορά τον φόβο απόλυσης, είναι αυτή των 25-34 ετών. Τέλος, το τμήμα των ερωτηθέντων που απάντησε ότι έχει ένα μέσο επίπεδο εκπαίδευσης είναι αυτό που εμφανίζει το μεγαλύτερο φόβο απώλειας της εργασίας του, σε ποσοστό 40%.

Αποτελέσματα 4ου τριμήνου 2016: Φόβος απόλυσης ανά χώρα 

Εργασιακή ικανοποίηση

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η εργασιακή ικανοποίηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2% από το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας το 63%. Το τμήμα του πληθυσμού που δήλωσε τη μέγιστη ικανοποίηση είναι αυτό των ηλικιών 55-67 (79%) με δεύτερη να έρχεται η ηλικιακή ομάδα 18-24 (75%). Το 64% των γυναικών που ερωτήθηκαν στην Ελλάδα δήλωσε ικανοποιημένο με την εργασία του ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες αγγίζει το 62%. Το τμήμα του πληθυσμού που απάντησε ότι έχει ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό εργασιακής ικανοποίησης, σε ποσοστό 65%.Επιθυμία αλλαγής θέσης εργασίαςΤο ποσοστό των ερωτηθέντων στην Ελλάδα που αναζητά νέες θέσεις εργασίας αυξήθηκε κατά 4%, φτάνοντας το 35% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Το υψηλότερο ποσοστό των ανθρώπων που αναζητούν νέες θέσεις εργασίας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών, σε ποσοστό 42%. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 39% των γυναικών δήλωσε ότι βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας ενώ το ποσοστό αυτό άγγιξε το 32% για τους άνδρες.

Επιθυμία αλλαγής θέσης εργασίας ανά χώρα


Αλλαγή απασχόλησηςΤο ποσοστό των εργαζομένων που άλλαξε θέση εργασίας εντός των τελευταίων έξι μηνών παρέμεινε στατικό στο 19% συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών είχε το υψηλότερο ποσοστό όσον αφορά την αλλαγή εργασιακής στέγης (29%). Τα αποτελέσματα, επίσης, έδειξαν ότι ένα ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών (19%) άλλαξε εργασία, συγκριτικά με αυτό των γυναικών (18%). Από τους ερωτηθέντες, το 25% των ατόμων που δήλωσε ότι κατέχει υψηλό επίπεδο μόρφωσης δήλωσε ότι είχε τις περισσότερες αλλαγές σε εργασιακό περιβάλλον.

Η πλήρης παρουσίαση της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών αναλύσεων των αποτελεσμάτων ανά γεωγραφική περιοχή, είναι διαθέσιμη στην: έρευνα Workmonitor της Randstad

Η ταυτότητα της έρευνας Randstad Workmonitor

Η έρευνα Workmonitor της Randstad υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2003 και καλύπτει πλέον 33 χώρες σε όλον τον κόσμο, οι οποίες ανήκουν κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη, στην Ασία και τον Ειρηνικό και στην Αμερική. Η έρευνα δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο, αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας που παρατηρούνται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρόνου.Ο Δείκτης Κινητικότητας της έρευνας Workmonitor καταγράφει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και την προσδοκία για την πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα εξαμηνιαίο πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό, παρέχει μια ουσιαστική κατανόηση των συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας αλλά και των τάσεων που διαμορφώνονται από τους εργαζομένους. Πέρα από τις εργασιακές μετακινήσεις, τμήματα της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων.Η ποσοτική έρευνα διεξάγεται μέσω online ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτελείται από άτομα ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε αμειβόμενη εργασία (δηλαδή, όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το εύρος δείγματος στην Ελλάδα ήταν 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από την Survey Sampling International. Η έρευνα για το τέταρτο τρίμηνο του 2016 διεξήχθη μεταξύ 26 Οκτωβρίου και 9 Νοεμβρίου 2016.

 

Η Randstad ειδικεύεται στις ευέλικτες μορφές εργασίας και στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Το εύρος των υπηρεσιών μας καλύπτει την εύρεση και επιλογή προσωπικού (προσωρινή και μόνιμη απασχόληση), τις υπηρεσίες HR Solutions (outplacement - επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, RPO, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και κέντρα αξιολόγησης) και in-house υπηρεσίες.Η Randstad αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο, κατέχοντας μια από τις τρεις πρώτες θέσεις στην Αργεντινή, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τον Καναδά, τη Χιλή, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ινδία, το Μεξικό, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και σημαντικές θέσεις στην Αυστραλία και την Ιαπωνία.Το 2015, η Randstad απασχολούσε περίπου 29.750 υπαλλήλους που εργάζονται σε 4.473 υποκαταστήματα σε 39 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα συνολικά έσοδα της Randstad για το 2015 έφτασαν τα 19,2 δισ. ευρώ. Η Randstad ιδρύθηκε το 1960 και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Diemen της Ολλανδίας. Η μετοχή της Randstad Holding nv είναι καταχωρημένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Amsterdam, όπου οι μετοχές του ομίλου είναι εμπορεύσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.randstad.gr.Good To Know You