Randstad Workmonitor: τάσεις και πολιτικές εταιρειών για μεγαλύτερους ηλικιακά υπαλλήλους

Η Randstad Hellas αποτελεί την κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και κάθε τρίμηνο, από το 2010, διεξάγει την έρευνα Workmonitor ώστε να αποτυπώσει τις τάσεις της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Η έρευνα Workmonitor για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 εξερευνά τις προοπτικές απασχόλησης των μεγαλύτερων ηλικιακά υπαλλήλων, το χάσμα δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας καθώς και και τον τριμηνιαίο δείκτη κινητικότητας, τον φόβο απώλειας εργασίας και την εργασιακή ικανοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων.

Η επίδραση της γήρανσης του εργατικού δυναμικού, η οποία συντελεί στη μείωση του ενεργού πληθυσμού, έχει αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Στην Ελλάδα, μόνο το 42% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η διατήρηση των εργαζομένων άνω των 55 χρόνων είναι κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία της εταιρείας τους. Το αντίστοιχο παγκόσμιο ποσοστό είναι 56%. Το 80% επιβεβαίωσε ότι η γήρανση του εργατικού δυναμικού θα προκαλέσει μια μείωση του ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα ενώ το 79% δήλωσε ότι η προσέλκυση νέων ανθρώπων είναι σημαντική για την επιτυχία της εταιρείας τους. Το τελευταίο ποσοστό ανταποκρίνεται και στα παγκόσμια νούμερα, με ποσοστό 78%.

Η διατήρηση εργαζομένων άνω των 55 χρόνων είναι κρίσιμη για την επιτυχία της εταιρείας


Στην τελευταία θέση, μαζί με τους συμμετέχοντες από τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, μόνο το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι οι προοπτικές απασχόλησης για εργαζομένους άνω των 55 θα αυξηθούν τα επόμενα πέντε χρόνια. Μόνο το 24% πιστεύει ότι ο εργοδότης του έχει ενεργές πολιτικές για να προσελκύσει και να διατηρήσει ανθρώπους άνω των 55 χρόνων στην Ελλάδα. Το 76% των Ελλήνων συμμετεχόντων θεωρεί ότι είναι πιο δύσκολο για μεγαλύτερους ηλικιακά υπαλλήλους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.


Οι προοπτικές απασχόλησης θα αυξηθούν για τους εργαζομένους άνω των 55 τα επόμενα πέντε χρόνια


Ο εργοδότης μου έχει ενεργές πολιτικές για την προσέλκυση και τη διατήρηση υπαλλήλων 55 ετών και άνω


Από την άλλη, το 66% θεωρεί ότι οι προοπτικές απασχόλησης για νέους Έλληνες μεταξύ 18 και 30 ετών θα ενισχυθούν τα επόμενα πέντε χρόνια. Το 66% των Ελλήνων ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο εργοδότης του έχει ενεργές πολιτικές για να προσελκύσει νέους υπαλλήλους. Το 58%, επίσης, τόνισε ότι το χάσμα δεξιοτήτων στην Ελλάδα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τον εργοδότη του αλλά μόνο το 46% αναγνωρίζει ότι η γεφύρωση του χάσματος είναι πρώτη προτεραιότητα για την εταιρεία. Το 63% συμφωνεί ότι το χάσμα δεξιοτήτων εντοπίζεται κυρίως στις δεξιότητες STEM (Science/Επιστήμη, Technology/Τεχνολογία, Engineering/Μηχανική, Math/Μαθηματικά), γεγονός το οποίο ανταποκρίνεται και στα ευρήματα της δημοσίευσης της Randstad, "flexibility@work 2016, ο μέλλον της εργασίας στη ψηφιακή εποχή".Τριμηνιαία επαναλαμβανόμενα στοιχεία


Ο «Δείκτης Κινητικότηταs» παραμένει σταθερός
Ο «Δείκτης Κινητικότητας» της Randstad για την αγορά εργασίας αξιολογεί την προσδοκία των εργαζομένων να αλλάξουν επάγγελμα μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Ο δείκτης βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή ικανοποίηση, τον φόβο απόλυσης, την ανάγκη των εργαζομένων για νέες προσωπικές προκλήσεις και το επίπεδο αισιοδοξίας ότι θα βρουν δουλειά αλλού.

Ο «Δείκτης Κινητικότητας» για την Ελλάδα παρέμεινε σταθερός στις 107 μονάδες για το παρόν τρίμηνο. Αυτό συμπίπτει με τη μείωση του φόβου της απώλειας εργασίας, όπως αποτυπώθηκε στην παρούσα έρευνα Workmonitor. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο δείκτης κινητικότητας παραμένει σταθερός στις 109 μονάδες.

Ο φόβος απόλυσης μειώνεται

Στην ερώτηση πόσο πιθανή θεωρούν οι εργαζόμενοι την απώλεια εργασίας ή τη μη ανανέωση του συμβολαίου τους στους επόμενους 6 μήνες, το 37% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι πολύ πιθανό, που σημαίνει μείωση της τάξης του 5% από το α' τρίμηνο του 2016. Όσον αφορά τους Έλληνες ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι γυναίκες έχουν το υψηλότερο ποσοστό φόβου απώλειας εργασίας (40%), ενώ, όσον αφορά τους άνδρες, το ποσοστό αγγίζει το 38%. Η ηλικιακή ομάδα με το υψηλότερο ποσοστό, όσον αφορά τον φόβο απόλυσης, είναι αυτή των 55-67 ετών (47%).

Εργασιακή ικανοποίηση

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η εργασιακή ικανοποίηση στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 1% από το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας το 64%. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-44 ετών εμφανίζονται ως οι πιο ικανοποιημένοι (σε ποσοστό 66%) και ακολουθεί η ομάδα 25-34 ετών (64%). Το 65% των ανδρών που ερωτήθηκαν στην Ελλάδα δηλώνει ικανοποιημένο με την εργασία του ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες αγγίζει το 61%. Ο αριθμός των ανθρώπων που αναζητούν νέα απασχόληση αυξάνεται ελαφρώς Το ποσοστό των ερωτηθέντων στην Ελλάδα που αναζητά νέες θέσεις εργασίας μειώνεται κατά 5%, φτάνοντας το 34% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Το υψηλότερο ποσοστό των ανθρώπων που αναζητούν νέες θέσεις εργασίας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 55-67 ετών, με ποσοστό 45%. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 36% των γυναικών δήλωσε ότι βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας και το ποσοστό αυτό άγγιξε το 34% για τους άνδρες.


Η πλήρης παρουσίαση της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών αναλύσεων των αποτελεσμάτων ανά γεωγραφική περιοχή, είναι διαθέσιμη στην:έρευνα Workmonitor της Randstad

Η ταυτότητα της έρευνας Randstad Workmonitor

Η έρευνα Workmonitor της Randstad υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2003 και καλύπτει πλέον 34 χώρες σε όλον τον κόσμο, οι οποίες ανήκουν κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη, την Ασία-Ειρηνικό και στην Αμερική. Η έρευνα δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο, αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας που παρατηρούνται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρόνου.

Ο «Δείκτης Κινητικότητας» της έρευνας Workmonitor καταγράφει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και την προσδοκία για την πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα εξαμηνιαίο πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό, παρέχει μια ουσιαστική κατανόηση των συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας αλλά και των τάσεων που διαμορφώνονται από τους εργαζομένους. Πέρα από τις εργασιακές μετακινήσεις, τμήματα της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων.

Η ποσοτική έρευνα διεξάγεται μέσω online ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτελείται από άτομα ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε αμειβόμενη εργασία (δηλαδή, όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το εύρος δείγματος στην Ελλάδα ήταν 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από την Survey Sampling International. Η έρευνα για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 διεξήχθη μεταξύ 22 Απριλίου και 9 Μαΐου 2016.