Η ετήσια έρευνα τάσεων HR και μισθών διεξήχθη από τη Randstad από το Νοέμβριο του 2015 έως και το Φεβρουάριο του 2016 με τη συμμετοχή 340 στελεχών υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων από εταιρείες διαφόρων κλάδων στην Ελλάδα. Ο σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπώσει τις τάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού· πιο συγκεκριμένα, να αποτυπώσει στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού, τρόπους προσέλκυσης ταλέντων, αποτελεσματικές πηγές στελέχωσης, σχετικές πρακτικές στελέχωσης και στρατηγικές παροχών και προνομίων.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι πάνω από το 80% των εταιρειών που συμμετείχαν επηρεάστηκε από την οικονομική κατάσταση το 2015. Ωστόσο, η έρευνα εντοπίζει πιθανά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης, με τις περισσότερες εταιρείες να σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε προσλήψεις το 2016 με την πλειοψηφία των νέων προσλήψεων να απορροφάται από το τμήμα πωλήσεων. Άλλα τμήματα που ενδεχομένως δουν αυξήσεις στο εργατικό δυναμικό περιλαμβάνουν το τμήμα IT/Πληροφορικής και το τμήμα Μάρκετινγκ/Επικοινωνιών. Οι δύο κύριοι λόγοι για τις νέες προσλήψεις είναι η ανάγκη για νέες δεξιότητες και το λανσάρισμα νέων προϊόντων, μεταξύ άλλων. Πάντως, η έρευνα αποκαλύπτει ότι η ελληνική αγορά αλλάζει διαρκώς και αυτό δεν οφείλεται μόνο στις συνεχείς μεταβολές της οικονομίας.
Οι προκλήσεις στον τομέα του HR για το 2016 σχετίζονται με την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας, την προσέλκυση ταλέντων για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της εταιρείας, τη δημιουργία ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος και με τη διατήρηση των πιο αποδοτικών υπαλλήλων. Αν και το 15% των εταιρειών που έλαβαν μέρος στην έρευνα δήλωσε ότι δεν θα επηρεαστεί από την έλλειψη δεξιοτήτων που παρατηρείται, η μεγάλη πλειοψηφία θα επηρεαστεί και είναι προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις, με μέτρα όπως εκπαιδευτικά προγράμματα και αυξήσεις μισθών και παροχών ώστε να διατηρήσουν ή/και να προσελκύσουν ταλέντα.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η κινητικότητα των υπαλλήλων δεν είναι υψηλότερη σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο στις περισσότερες εταιρείες. Παρόλα αυτά, η προσέλκυση των κατάλληλων ταλέντων είναι κρίσιμη, όπως και η διατήρησή τους. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι οι παροχές που προσφέρουν για να διατηρήσουν τους καλύτερους υπαλλήλους περιλαμβάνουν επαγγελματική εξέλιξη, εκπαίδευση, μισθολογικές παροχές και μπόνους, μεταξύ άλλων. Οι λόγοι που τείνουν να δίνουν οι εργαζόμενοι για την αποχώρησή τους συχνά σχετίζονται με μια καλύτερη προσφορά που έλαβαν, την επιθυμία τους να ακολουθήσουν μια διαφορετική κατεύθυνση στην καριέρα τους ή καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης αλλού.

Σύμφωνά με την έρευνα, οι δύο πιο αποτελεσματικές πηγές προσέλκυσης ταλέντων είναι μέσω συστάσεων των υπαλλήλων και μέσω εταιρειών στελέχωσης. Οι προσωπικές συνεντεύξεις και η αξιολόγηση βιογραφικών είναι οι πιο σημαντικές πρακτικές στελέχωσης ενώ τα tests και οι πιστοποιήσεις θεωρούνται υποστηρικτικά εργαλεία. Κατά μέσο όρο, η κάλυψη μιας μόνιμης θέσης για τις περισσότερες εταιρείες διαρκεί 1 με 3 μήνες, αν και υπάρχει και ένα ποσοστό 25% που δηλώνει ότι επιτυγχάνει να καλύψει μια θέση εντός 1 μήνα.

Επίσης, η έρευνα παρέχει στατιστικά στοιχεία για τους μηνιαίους μισθούς σε διάφορες θέσεις εργασίας διαφόρων κλάδων και γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας.