• Έσοδα ύψους €5,349 εκ. · οργανική ανάπτυξη +4.2%; μικτό κέρδος 3.3%
  • Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% στην Ευρώπη, 1% στη Βόρεια Αμερική και 8% στον υπόλοιπο κόσμο
  • Το περιθώριο μεικτού κέρδους μειώθηκε κατά 10bp σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 18.7%· τα έσοδα από τις υπηρεσίες μόνιμης στελέχωσης αυξήθηκαν στο 7%
  • Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ) έφτασαν τα €271 εκ. · το περιθώριο EBITA ανέβηκε κατά 10bp στο 5.1% · για τα τελευταία 4 τρίμηνα, το οριακό ποσοστό μόχλευσης ανήλθε στο 53%
  • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 12%, στα €193 εκ. · η απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων (ROIC) στο 18.0%
  • Ο δείκτης μόχλευσης ανήλθε στο 0.6 σε σύγκριση με το περσινό 0.5
  • Το περιθώριο ΕΒΙΤΑ, για τα τελευταία 4 τρίμηνα, άγγιξε το 4,6% (αύξηση 20 bp σε ετήσια βάση)
  • Τα μεγέθη του Οκτωβρίου μέχρι στιγμής δείχνουν ότι η τάση αυτή συνεχίζεται
  • Παγιώθηκαν οι εξαγορές των Obiettivo Lavoro (Ιταλία), Careo (Ιαπωνία) και twago (Γερμανία), κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016


    "Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, οι τάσεις ανάπτυξης συνεχίστηκαν παντού, κάτι το οποίο δείχνει να διατηρείται και τον Οκτώβριο", είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Randstad, Jacques van den Broek. "Είμαι χαρούμενος με τη σταθερή απόδοση όλων των χωρών ενώ υποδεχόμαστε αυτόν τον χρόνο περισσότερους από 1.300 νέους συναδέλφους στη Σκανδιναβία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία και στη Γερμανία. Ανυπομονούμε να ενισχύσουμε τις προοπτικές της εταιρικής μας ανάπτυξης. Εύχομαι στους συναδέλφους μου κάθε επιτυχία σε αυτή τη διαδικασία."