• Έσοδα ύψους 5.108 εκ. €· οργανική ανάπτυξη +3,1%· μικτό κέρδος +2,4%
  • Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% στην Ευρώπη, παρέμειναν σταθερά στη Βόρεια Αμερική και αυξήθηκαν κατά 4% στον υπόλοιπο κόσμο
  • Το περιθώριο μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 20bp σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 18,9%·τα έσοδα από τις υπηρεσίες μόνιμης στελέχωσης αυξήθηκαν κατά 11%
  • Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ) έφτασαν τα 240 εκ. € (+10%)· το περιθώριο EBITA ανέβηκε κατά 20bp στο 4,7%· για το 4ο τρίμηνο του 2015 το οριακό ποσοστό μόχλευσης ανήλθε στο 53%
  • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στο 12%, στα 170,9 εκ. €· η απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων (ROIC) στο 17,9% (σε σχέση με το 15,1% του προηγούμενου έτους)
  • Βελτίωση του δείκτη ημερήσιων απαιτήσεων (DSO), ο οποίος ανήλθε σε 50.7 ημέρες (από 51.2 το 2ο τρίμηνο του 2015)· ο δείκτης μόχλευσης ανήλθε στο 0.7
  • Το περιθώριο ΕΒΙΤΑ για το 4ο τρίμηνο του 2015 άγγιξε το 4,6% (αύξηση 30 bp σε ετήσια βάση)
  • Ανακοινώθηκαν οι εξαγορές των Obiettivo Lavoro (Ιταλία), Careo (Ιαπωνία), and twago (ψηφιακή)
  • Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που ανακοινώθηκαν θα προσθέσουν περίπου 1,5 δις € σε έσοδα (συμπεριλαμβανομένου των Proffice και Ausy) σε ετήσια βάση

«Το δεύτερο τρίμηνο του 2016, η Ευρώπη παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη ενώ σταθεροποιήθηκαν τα έσοδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτές οι τάσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τον Ιούλιο, είπε ο Jacques van den Broek, Διευθύνων Σύμβουλος της Randstad Holding. «Έχουμε μεγάλη δραστηριότητα όσον αφορά το κομμάτι των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών: με την εξαγορά της εταιρείας Obiettivo Lavoro στην Ιταλία, κατακτήσαμε τη 2η θέση στην ιταλική αγορά εργασίας, ενώ, με την απόκτηση της εταιρείας Careo Group, διπλασιάσαμε την παρουσία μας όσον αφορά τον τομέα των Professionals στο Τόκυο. Τέλος, η εξαγορά της εταιρείας Twago, μιας ψηφιακής πλατφόρμας, θα μας επιτρέψει να έχουμε μεγάλο προβάδισμα στην αγορά των ελεύθερων επαγγελματιών.»