• Έσοδα ύψους 4.995 εκ. ευρώ, οργανική ανάπτυξη +6.6%, αύξηση μεικτού κέρδους 6.9%.
  • Επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων στη Γαλλία και σταθερή αύξηση για τη Βόρεια Αμερική.
  • Το περιθώριο μεικτού κέρδους αυξάνεται 20 bp και αγγίζει το 18.9%, τα έσοδα από τις υπηρεσίες Μόνιμης Στελέχωσης αυξάνονται κατά 13% και αποτελούν το 10.5% του μεικτού κέρδους (έναντι του 9.8% πέρσι).
  • Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ) κυμαίνονται στα € 245 εκατομμύρια (+18% αύξηση), ενώ το περιθώριο ΕΒΙΤΑ αυξάνεται 50 bp στο 4.9%.
  • Τα καθαρά έσοδα αυξάνονται κατά 55% και αγγίζουν τα € 193 εκ. Η απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων (ROIC) κατά 18.8% (15.8% την προηγούμενη χρονιά) Βελτίωση του δείκτη ημερών απαιτήσεων DSO (άγγιξε το 50.7 από 51.7 το 4ο τρίμηνο του 2014); Ο δείκτης μόχλευσης ανήλθε στο 0.2 ενώ πέρσι κυμάνθηκε στο 0.5.
  • Προτεινόμενο μέρισμα (σε μετρητά) € 1.68 (αύξηση 30%); Υψηλότερο ρεκόρ; 50% πληρωμή.
  • Αύξηση για τον Ιανουάριο +6.6%.
  • Για το 2015, ο συντελεστής κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ) ανήλθε στο 4.5% (+40 bp σε σχέση με πέρυσι), σε συμφωνία με το 4.4 - 4.6% που είχε προβλεφθεί.

"Η αφοσίωση και η δέσμευση των εργαζόμενων μας κατέληξε σε ένα συμπαγές 4ο τρίμηνο, κατά το οποίο με χαρά διαπιστώσαμε την επιτάχυνση της ανάπτυξής μας στην Ευρώπη" δήλωσε ο CEO της Randstad Jacques van den Broek. "Είμαι υπερήφανος που δεδομένης της συνεχούς αβεβαιότητας στο μακροοικονομικό περιβάλλον καταφέραμε το περιθώριο ΕΒΙΤΑ για το 2015, να αγγίξει το 4.5%, σύμφωνα με τους στόχους μας. Επίσης, καλωσορίζουμε όλους τους εργαζόμενους του Proffice Group στη Randstad και προσβλέπουμε στη δημιουργία ενός ηγέτη στις Σκανδιναβικές χώρες. Τέλος, έχουμε ενισχύσει τη συνέχεια της συμφωνίας μας με τον ιδρυτή μας Frits Goldschmeding, διαφυλάσσοντας την κληρονομιά και τις εταιρικές αξίες που μας παραχώρησε, τώρα αλλά και στο μέλλον".