βασικά σημεία

  • αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 5,0%
  • EBITA ύψους 283 εκατ. ευρώ
  • το περιθώριο EBITA έφτασε στο 4,7%
  • αύξηση των εσόδων κατά 5% στην Ευρώπη, 2% στη Βόρεια Αμερική και 11% στον υπόλοιπο κόσμο
  • το περιθώριο μεικτού κέρδους έφτασε στο 19,8%. Σταθερό οικονομικό κλίμα. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες μόνιμης απασχόλησης σημείωσαν αύξηση κατά 14% (σε αντίθεση με το 1ο τρίμηνο του 2018 που σημείωσαν αύξηση κατά 13%)
  • τα οργανικά έξοδα σημείωσαν αύξηση κατά 2% (ίδιο ποσοστό αύξησης με το 1ο τρίμηνο του 2018, 2%). L4Q ICR περίπου 50%
  • ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 1,3
  • οργανική αύξηση των πωλήσεων κατά 5% το μήνα Ιούνιο. Ο όγκος των πωλήσεων που σημειώθηκε στις αρχές Ιουλίου υποδηλώνει τη συνέχιση της ίδιας τάσης

"Επιτύχαμε μια αρκετά καλή λειτουργική απόδοση το 2ο τρίμηνο", αναφέρει ο CEO της Randstad, Jacques van den Broek. "Η οργανική αύξηση των πωλήσεων μας ανήλθε στο 5%, αντισταθμίζοντας τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2017. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών μόνιμης απασχόλησης έφτασε στο 14%. Η Randstad Sourceright και οι περιοχές στον Υπόλοιπο κόσμο πέτυχαν διψήφιο αριθμό στην αύξηση των εσόδων και σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία. Αυτές οι επιχειρήσεις βελτίωσαν περαιτέρω την παγκόσμια παρουσία και ανάπτυξή μας. Συνολικά, βελτιώσαμε τη μετατροπή του περιθωρίου κέρδους για τον Όμιλο, διατηρώντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ της επένδυσης στην ανάπτυξη και της επικέντρωσης στην κερδοφορία. Η ψηφιακή μας στρατηγική σημειώνει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία ψηφιακών βάσεων και την κλιμάκωση των βέλτιστων πρακτικών ανά τον κόσμο. Η παγκόσμια έναρξη ανάληψης ψηφιακών πρωτοβουλιών, όπως ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού, οι πωλήσεις βάσει δεδομένων και η δέσμευση των ταλέντων, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πρώτες να παρουσιάζουν τα πιο ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Όπου κι αν ταξιδέψω και συναντήσω τους ανθρώπους μας, διακρίνω πολύ ενθουσιασμό για τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό και τα θετικά αποτελέσματα που έχει για την εργασία τους".