οι λύσεις μας για υπηρεσίες μισθοδοσίας.

επικοινωνήστε μαζί μας

υπηρεσίες μισθοδοσίας.

Η Randstad αναλαμβάνει τις συμβάσεις και τη μισθοδοσία υπαρχόντων ή μελλοντικών υπαλλήλων, με ορισμένου ή αορίστου χρόνου συμβάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.  Payroll outsourcing.. 

τι προσφέρουμε.

  • προσλήψη προσωπικού

  • υποβολή νομικής τεκμηρίωσης στις αρμόδιες αρχές

  • διαχείριση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις ώρες εργασίας που πιστοποιούνται με μηνιαία e-timesheets

  • υποστήριξη του υπάρχοντος τμήματος ανθρώπινου δυναμικού του πελάτη μας

  • μείωση του ποσοστού αποχώρησης εργαζομένων

  • είναι μερικές απο τις υπηρεσίες μας.

επικοινωνήστε μαζί μας

αναζητάτε λύσεις ανθρώπινου δυναμικού;

επικοινωνήστε μαζί μας