οι λύσεις μας για υπηρεσίες inhouse.

Θα σας ενδιέφερε να απαλλαχθείτε από το ρίσκο, που προκύπτει από τη διαχείριση της προσωρινής απασχόλησης, εξασφαλίζοντας την αφοσίωση, την υψηλή ποιότητα και την καλύτερη δυνατή διαχείρισή της;

επικοινωνήστε μαζί μας

workforce management.

Οι inhouse υπηρεσίες μας στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας σας.

Δουλεύουμε στις εγκαταστάσεις σας, παρέχοντας ένα μεγάλο αριθμό υποψηφίων για συγκεκριμένο αριθμό προκαθορισμένων θέσεων εργασίας. Συνεργαζόμαστε με τον πελάτη ώστε να ορίσουμε συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης & να του παρέχουμε συνολική διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού,συμπεριλαμβανομένης της στελέχωσης, της εκπαίδευσης, του σχεδιασμού, της διατήρησης και της υποβολής διοικητικών και διαχειριστικών reports.

αναζητάτε λύσεις ανθρώπινου δυναμικού;

επικοινωνήστε μαζί μας