οι λύσεις μας για προσωρινή στελέχωση.

Αναζητείτε ευέλικτο προσωπικό για να καλύψετε τις εποχιακές ανάγκες τις επιχείρησης σας; Η υπηρεσία προσωρινής στελέχωσης της Randstad έχει σχεδιαστεί για εσάς.

επικοινωνήστε μαζί μας

η διαδικασία.

Η Randstad στην Ελλάδα ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:

  • Αναζήτηση
  • Επιλογή
  • Πρόσληψη
  • Διαχείριση Μισθοδοσίας
learn more

Αμοιβαία εμπιστοσύνη

Οι σύμβουλοί μας στην Ελλάδα είναι υπεύθυνοι τόσο για την επαφή με τον πελάτη όσο και για την επιλογή των υποψηφίων, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένες ειδικότητες και τομείς της αγοράς. Οι σύμβουλοί μας εξειδικεύονται στην τοπική αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να γνωρίζουν καλά τις ανάγκες της επιχείρησής σας και να είναι σε θέση να τις καλύψουν.

επικοινωνήστε μαζί μας

πότε εφαρμόζεται;

Η προσωρινή απασχόληση εφαρμόζεται κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • κάλυψη εποχικών αναγκών
  • έργα ορισμένης διάρκειας
  • προσωρινή αντικατάσταση εργαζομένων -άδεια εγκυμοσύνης, ασθένεια, ατύχημα, διακοπές-
learn more

αναζητείτε προσωπικό;

Η Randstad ειδικεύεται στην εύρεση υποψηφίων όλων των βαθμίδων από χαμηλών έως υψηλόβαθμων στελεχών. Όταν συνεργάζεστε μαζί μας εξασφαλίζετε ότι όλα θα γίνουν βάσει των αναγκών & της κουλτούρας της εταιρείας σας.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε τα ταλέντα που θα στελεχώσουν την ομάδα σας.

επικοινωνήστε μαζί μας