αναζητείτε ταλέντα; οικονομικά & λογιστική.

επικοινωνήστε μαζί μας

η εμπειρία μας.

H Randstad στην Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στελέχωσης στον τομέα των χρηματοοικονομικών και της λογιστικής. Αν επιθυμείτε να στελεχώσετε την εταιρεία σας με επαγγελματίες που διαθέτουν εμπειρία στον τεχνικό και τον εμπορικό τομέα αλλά και στον τομέα των χρηματοοικονομικών και της λογιστικής, εμείς έχουμε πρόσβαση στη μεγαλύτερη database υποψηφίων.

αναζητείτε προσωπικό;

H Randstad μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση σας να στελεχώσει πληθώρα θέσεων, όπως:

  • Λογιστής/τρια
  • Κοστολόγος
  • Διευθυντής/τρια Λογιστηρίου
  • Βοηθός Λογιστή
  • Ορκωτός Ελεγκτής
  • Διευθυντής/τρια Χρηματοπιστωτικού Ελέγχου
  • Υπάλληλος Χρηματοπιστωτικού Ελέγχου
  • Χρηματοοικονομικός/η Αναλυτής/τρια
  • Προϊστάμενος/η Οικονομικής Ανάλυσης
  • Οικονομικός/η Διευθυντής/τρια

επικοινωνήστε μαζί μας.

+30 216 6001312

Έχουμε δυο γραφεία: στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Απευθυνθείτε στην #1 HR εταιρεία στην Ελλάδα.