Κάνετε αίτηση για την παρακάτω θέση εργασίας:

auditor

 • Νέος χρήστης
 • Είσοδος

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση εργασίας θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας

Το βιογραφικό σας

 1. Επιλέξτε αρχείο
  Δε διαθέτω βιογραφικό σημείωμα Παρακαλούμε προσθέστε παρακάτω την εργασιακή σας εμπειρία και το ιστορικό της εκπαίδευσής σας.
 1. Ο κωδικός σας θα πρέπει να περιέχει 8 με 12 λατινικούς χαρακτήρες. Ο κωδικός πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα ψηφίο

Κάνετε αίτηση για την παρακάτω θέση εργασίας:

Τοποθεσία
Τρίκαλα
Είδος εργασίας:
μόνιμη
Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
Κωδικός της θέσης εργασίας:
21792

Έχετε προυπηρεσία ως Auditor ή ως ελεγκτής/τρια μονάδας εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό κλάδο; Είναι το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο πάνω στα χρηματοοικονομικά ή την τραπεζική; Αν έχετε εμπειρία ώς ελεγκτής/τρια τραπεζικών καταστημάτων και θέλετε να εξελιχθείτε στον τραπεζικό κλάδο, κάντε αίτηση τώρα και αρπάξτε την ευκαιρία να εργαστείτε για μεγάλη ελληνική τράπεζα ως Eλεγκτής/τρια μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.


παροχές

Σε περίπτωση που είστε ο/η  Auditor-Ελεγκτής/τρια της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου που θα προσληφθεί, τότε θα  έχετε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα εξελισσόμενο τραπεζικό οργανισμό 

αρμοδιότητες

Ο/Η Ελεγκτής /τρια της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνος/η για τη διεξαγωγή του οποιοδήποτε έργου ελέγχου, που του ανατίθεται, όπως: 

 • Ημερήσιοι έλεγχοι της τράπεζας, Έλεγχοι Καταστημάτων, Έλεγχοι Διευθύνσεων/ Μονάδων / Υπηρεσιών, Έλεγχοι διαδικασιών.
 • Διενέργεια επανελέγχων για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των ελεγχόμενων στα ευρήματα του ελέγχου.
 • Δημιουργία φακέλων ελέγχου με το ανάλογο υλικό τεκμηρίωσης καθώς και για την κατάρτιση του προσχεδίου της έκθεσης, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Είναι υπεύθυνος για την εξέταση έκτακτων ερευνητικών Ειδικών Θεμάτων, τη σύνταξη των πορισμάτων ελέγχου και την υποβολή τους στους αρμοδίους
 • Συμμετέχει στον σχεδιασμό του έργου του εσωτερικού ελέγχου. Συντάσσει ειδικά φύλλα αξιολόγησης για τα καταστήματα, στα οποία διενεργείται τακτικός, κατασταλτικός έλεγχος, φροντίζει για την παράδοση του φακέλου κάθε έργου εσωτερικού ελέγχου στον Υπεύθυνο της Μονάδας Ελέγχου. Μετά το πέρας του έργου και σε συνεργασία με τους ελεγχόμενους αναλύουν τα ευρήματα του ελέγχου. Οφείλει να συνδράμει με τις επισημάνσεις του, κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού έργου, στην ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών τους και να εισηγείται αρμοδίως λύσεις για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων

προσόντα

  Για να διεκδικήσετε τη θέση του/της Auditor-Ελεγκτή/τρια της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου  θα πρέπει να έχετε:

  • Πτυχιο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε Υπηρεσία εσωτερικού Ελέγχου Τράπεζας- τουλάχιστον με έλεγχο καταστημάτων.
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και Άριστη γνώση Η/Υ
  • Ικανότητα επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας για την επίτευξη των στόχων.

  πληροφορίες

  Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση του/της Auditor-Ελεγκτή/τρια της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχουμπορείτε να κάνετε την αίτησή σας τώρα! #bankjobsintrikala #bankingpositions

  Για πληροφορίες τηλεφωνήσετε στο 2166001364  και μπορείτε να ζητήσετε την Άννα Βασιλείου.

  Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.